Więzienie

Krzywaniec. Centrum Sztuki Osadzonych
Więzienie

Krzywaniec. Centrum Sztuki Osadzonych

Pod koniec października na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu otwarto Centrum Sztuki Osadzonych. To pierwszy w Polsce ośrodek sztuki na terenie więzienia. Wcześniej przez dwa lata organizowano tam działalność artystyczną dla ponad 200 osadzonych. Efektem tej działalności były spektakle teatralne, koncerty, tomik poezji i audycje radiowe. Centrum Sztuki Osadzonych to miejsce, którego misją jest przywracanie…

Lublin. Kolejni więźniowie zaczną studia na KUL
Więzienie

Lublin. Kolejni więźniowie zaczną studia na KUL

Ponad 20 więźniów z całego kraju zacznie studia na KUL. Uczelnia prowadzi je w Areszcie Śledczym w Lublinie od ok. 10 lat. – Na studia prowadzone przez uniwersytet w Areszcie Śledczym w Lublinie w roku akademickim 2023/24, zrekrutowało się 23 osadzonych z jednostek penitencjarnych z terenu całej Polski. 11 osób rozpocznie studia licencjackie, 12 magisterskie,…

Garbalin. Pasieki zamiast pasiaków – projekt realizowany w zakładzie karnym
Więzienie

Garbalin. Pasieki zamiast pasiaków – projekt realizowany w zakładzie karnym

Więzienie to nie tylko miejsce odbywania kary, ale także resocjalizacji. „Pasieki zamiast pasiaków” to projekt realizowany w zakładzie karnym w Garbalinie w powiecie łęczyckim. Osadzeni opuszczają cele, by zajmować się pszczelimi rodzinami. W zakładzie karnym w Garbalinie wyrok odsiaduje ponad ośmiuset osadzonych. Kradzieże, zaległe alimenty, pobicia – to najczęstsze przewinienia. Zakład jest półotwarty, co oznacza,…

Potulice. Osadzeni wzięli udział w akcji sprzątania wsi
Więzienie

Potulice. Osadzeni wzięli udział w akcji sprzątania wsi

W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych osadzeni pod nadzorem funkcjonariuszy SW rozpoczęli realizację cyklicznych akcji sprzątania terenu Potulic ze śmieci. Potulice to nie tylko Zakład Karny. To również zespół pałacowo-parkowy oraz dużo terenów zielonych, o które należy zadbać. Na terenie wsi znajdziemy stare kasztanowce, lipy, dęby i graby. Jeżeli mowa już o przyrodzie, to nie można…

Grójec. Resocjalizacja poprzez ekologię
Więzienie

Grójec. Resocjalizacja poprzez ekologię

Nie tak dawno, bo 21 marca, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony przez ONZ. Głównym celem tego święta jest promowanie wiedzy na temat lasów i drzew, ich znaczenia dla nas i naszej planety oraz sposobów na ich ochronę. W ramach współpracy między Aresztem Śledczym w Grójcu, a Nadleśnictwami w Grójcu i Dobieszynie, podczas prowadzonych programów resocjalizacyjnych,…

Białystok. Sztuka pisania ikon resocjalizuje osadzonych w zakładzie karnym
Więzienie

Białystok. Sztuka pisania ikon resocjalizuje osadzonych w zakładzie karnym

To jest sztuka… pisania ikon. Sztuka – za kratami, bo w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Ma zmieniać serce i duszę osadzonych, ma resocjalizować i dawać nadzieję na lepsze życie. W Zakładzie Karnym w Białymstoku więźniowie mają okazję uczyć się sztuki pisania ikon. Jak mówi mjr Małgorzata Błażewicz, dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku – Osadzeni mogą…

Bydgoszcz. Policja oraz Służba Więzienna razem przeciwko przemocy domowej
Więzienie

Bydgoszcz. Policja oraz Służba Więzienna razem przeciwko przemocy domowej

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie realizowany jest program resocjalizacyjny „Przemoc w rodzinie – przeciwdziałanie”. Z tego powodu Służba Więzienna nawiązała współpracę z Komendą Miejską Policji. Jednostki jednym głosem twierdzą, że celem jest zapobieganie przemocy wobec najbliższych. Policja i służba więzienna stawia na edukację osadzonych. Funkcjonariusze starają się zwiększyć świadomość na temat agresji i przemocy…

Wrocław. Akcja resocjalizacja – do więźniów trafiły wyjątkowe kalendarze
Więzienie

Wrocław. Akcja resocjalizacja – do więźniów trafiły wyjątkowe kalendarze

Ruszyła niezwykła kampania resocjalizacyjna, która ma urozmaicić początek roku więźniom wrocławskiego Aresztu Śledczego. W ręce osadzonych trafiły wyjątkowe, dedykowane kalendarze, pozwalające na obszerne zapisywanie najważniejszych telefonów i, przede wszystkim, własnych przemyśleń i refleksji. Wydawnictwa, wypełnione zdjęciami rodzin więźniów, rysunkami ich dzieci oraz twórczością innych osadzonych mają być wsparciem w czasie odbywania kary. Celem akcji jest…

Białobrzegi. Pracownicy MGOPS prowadzą zajęcia z osadzonymi
Więzienie

Białobrzegi. Pracownicy MGOPS prowadzą zajęcia z osadzonymi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach zawarł umowę z grójeckim Aresztem Śledczym. Podpisane na czas nieokreślony porozumienie zakłada współpracę obydwu placówek, prowadzoną poprzez działania miejscowych pracowników socjalnych na rzecz przeciwdziałania i ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych.  Parę dni po podpisaniu deklaracji na Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Stawiszynie zorganizowano pierwsze zajęcia wychowawczo-resocjalizacyjne. Wzięli w nich pracownicy…

W Kopalni Jankowice górnikom pomagają więźniowie
Więzienie

W Kopalni Jankowice górnikom pomagają więźniowie

Codziennie rano zjeżdżają i pracują jak górnicy, choć górnikami nie są. Chodzą do pracy, bo chcą – nikt ich do tego nie zmusza. Mogliby siedzieć w celi, ale chcą choć na chwilę zamienić więzienie, na coś, co jest namiastką wolności.  W Kopalni Jankowice górnikom pomagają osadzeni w półotwartym Zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zdroju Szerokiej. Resocjalizacja przez…

1 2 3 16