Więzienie

Opole Lubelskie. Osadzeni szydełkują dla chorych dzieci
Więzienie

Opole Lubelskie. Osadzeni szydełkują dla chorych dzieci

Osadzeni w Zakładzie Karnym z Opolu Lubelskim po raz kolejny podjęli się „dziergania” maskotek dla maluchów. A wszystko za sprawą facebookowej akcji o nazwie „KoloroweOnko – 100 misiaków dla onkodzieciaków”. Założenia były proste – należało kupić bawełniane włóczki, a następnie szydełkować misie zgodnie z obowiązującym wzorem, a potem gotowe maskotki trafiły za pośrednictwem organizatora na…

Świdnica. W Areszcie Śledczym resocjalizacja poprzez naukę
Więzienie

Świdnica. W Areszcie Śledczym resocjalizacja poprzez naukę

Na początku listopada w świdnickim Areszcie Śledczym zakończył się kolejny zorganizowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kurs zawodowy. Dzięki temu 12 skazanych nabyło umiejętności i uzyskało kwalifikacje w zakresie „Technologa robót wykończeniowych w budownictwie”.  Poza walorami edukacyjnymi kursu, dzięki zajęciom praktycznym odnowiony został trakt komunikacyjny w budynku penitencjarnym jednostki, co znacząco wpłynęło na estetykę tego miejsca….

Płock. Osadzeni porządkowali Cmentarz Garnizonowy
Więzienie

Płock. Osadzeni porządkowali Cmentarz Garnizonowy

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Płocku wykonali społecznie prace porządkowe na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku, na którym m.in. znajdują się mogiły żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Cmentarz ten jest miejscem okolicznościowych uroczystości patriotycznych. W akcji porządkowania Cmentarza Garnizonowego przy ul. Norbertańskiej w Płocku, gdzie odbywają się cyklicznie uroczystości patriotyczne, wzięło udział ośmiu mężczyzn, którzy przebywają…

Potulice. Dbanie o las w ramach obowiązków pracowniczych więźniów
Więzienie

Potulice. Dbanie o las w ramach obowiązków pracowniczych więźniów

W ramach realizowanego programu ministerialnego „Praca dla więźniów” w potulickiej jednostce penitencjarnej skazani kierowani są do różnych miejsc zatrudnienia. Jednym z nich jest Nadleśnictwo Szubin. W ramach wypełniania obowiązków pracowniczych osadzeni wzięli udział w oznakowaniu dróg leśnych. Zakład Karny w Potulicach od marca 2017 roku systematycznie współpracuje z Nadleśnictwem Szubin. Skazani z potulickiej jednostki od…

Nadleśnictwo Runowo. Osadzeni zasadzili nowe drzewa
Więzienie

Nadleśnictwo Runowo. Osadzeni zasadzili nowe drzewa

80 więźniów z zakładów karnych z regionu bydgoskiego sadziło w niedzielę (10 października br) drzewa na terenie Nadleśnictwa Runowo, gdzie w 2017 roku nawałnica zniszczyła 5,5 tys. hektarów lasu. Nasadzanie nowych drzew było możliwe dzięki umowie zawartej między Lasami Państwowymi a Okręgową Służbą Więzienną.  To pierwsza taka akcja, po podpisaniu we wrześniu umowy pomiędzy Lasami…

Potulice. Kolejne miejsca pracy dla osadzonych w zakładzie karnym
Więzienie

Potulice. Kolejne miejsca pracy dla osadzonych w zakładzie karnym

Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach oraz pełnomocnik firmy GIRDER podpisali umowę o zatrudnieniu skazanych. Zatrudnienie osób pozbawionych wolności stanowi ważną formę aktywizacji skazanych i jest uznawane za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. To już kolejna umowa podpisana przez Dyrektora potulickiej jednostki penitencjarnej w ostatnim czasie. GIRDER Spółka z o.o. to wyspecjalizowana firma budowlana, która…

Ruda Śląska. Więźniowie uczą się postępowania z osobami niepełnosprawnymi
Więzienie

Ruda Śląska. Więźniowie uczą się postępowania z osobami niepełnosprawnymi

Szkoła Podstawowa nr 12 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej jest specjalistyczną placówką edukacyjno-terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 25 r.ż. W placówce uczy się obecnie 20 przedszkolaków oraz ponad 80 uczniów. Szkoła owocnie współpracuje z Zakładem Karnym w Zabrzu.  Działania zaplanowane przez obie placówki…

„Praca dla więźniów”. Umowa Lasów Państwowych ze Służbą Więzienną
Więzienie

„Praca dla więźniów”. Umowa Lasów Państwowych ze Służbą Więzienną

Osoby osadzone w zakładach karnych w różnych regionach naszego kraju, w ramach programu “Praca dla więźniów”, znajdą zatrudnienie w lasach. Umożliwia to umowa zawarta pomiędzy Lasami Państwowymi a Służbą Więzienną. Taka umowa została podpisana na szczeblu krajowym, następnie – regionalnym. Zgodnie z jej warunkami, osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych z całej Polski będą…

Olsztyn. Nietypowy pomysł na resocjalizację więźniów
Więzienie

Olsztyn. Nietypowy pomysł na resocjalizację więźniów

Resocjalizacja więźniów w lasach – na taki nietypowy pomysł wpadły dwie instytucje w Olsztynie. Leśnicy podpisali porozumienie o współpracy ze służbą więzienną. Leśnicy i służba więzienna z Olsztyna będą współpracować przy resocjalizacji więźniów. Podpisane porozumienie przewiduje współpracę w zakresie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności odbywających karę pozbawienia wolności w okręgu olsztyńskim. Do tej…

14 więźniów rozpocznie studia na KUL
Więzienie

14 więźniów rozpocznie studia na KUL

Od nowego roku akademickiego w Areszcie Śledczym w Lublinie rozpocznie się kolejna edycja licencjackich studiów stacjonarnych na kierunku „nauki o rodzinie” i specjalności – „asystent osoby niesamodzielnej”.  Kolejnych czternastu więźniów rozpocznie na pierwszym roku studia prowadzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Łącznie 30 osadzonych mężczyzn z Aresztu Śledczego będzie kształcić się w murach więzienia. Do tej…

1 2 3 13