Wykluczenie prawne

Nowa ustawa o resocjalizacji nieletnich. Nie wzięto pod uwagę opinii RPO
Wykluczenie prawne

Nowa ustawa o resocjalizacji nieletnich. Nie wzięto pod uwagę opinii RPO

Potrzeba gruntownej zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich była od lat podnoszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 25 sierpnia 2021 r. RPO przedstawił uwagi do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z 20 lipca 2021 r. Krytycznie ocenił niektóre z zaproponowanych rozwiązań legislacyjnych.  Wskazane przez Rzecznika kwestie są istotne, zarówno z punktu widzenia zgodności…

UE. Nasilenie mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści
Wykluczenie prawne

UE. Nasilenie mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści

63 proc. ankietowanych dziewcząt doświadczyło różnych form nękania w mediach społecznościowych. 38 proc. osób z niepełnosprawnościami padło ofiarą mowy nienawiści w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie – czytamy w raporcie Think Tanku Parlamentu Europejskiego. W raporcie pt. „Zwalczanie mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w Unii Europejskiej” Think Tank PE zwrócił uwagę, że częstotliwość występowania…

Gdańsk. Potrzebna pomoc dla osób ubezwłasnowolnionych
Wykluczenie prawne

Gdańsk. Potrzebna pomoc dla osób ubezwłasnowolnionych

Gdańszczanki i gdańszczanie, którzy nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, nie mogą np. rozporządzać swoim majątkiem, potrzebują troski i codziennego wsparcia. Zapewniają je opiekunowie prawni i kuratorzy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia tych funkcji.  Nie tylko wśród podopiecznych MOPR są osoby, które nie mogą żyć samodzielnie. Barierę…

Osoby LGBT+ wyjeżdżają z Polski. Ruszyła „tęczowa emigracja”
News, Wykluczenie prawne

Osoby LGBT+ wyjeżdżają z Polski. Ruszyła „tęczowa emigracja”

Coraz więcej osób nieheteronormatywnych decyduje się na opuszczenie kraju. Zjawisko przybiera na sile. Jako powody wyjazdu z Polski podają: nietolerancję, poczucie zagrożenia, a także brak regulacji prawnych. Nieheteroseksulani Polacy w poszukiwaniu lepszej jakości życia coraz częściej podejmują decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. Najczęściej wybierają kraje Europy Zachodniej, które są przyjazne osobom LGBT+. Wśród nich prym…

Gdańsk. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku
Wykluczenie prawne

Gdańsk. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku

Nie radzisz sobie ze spłatą zaciągniętych pożyczek, a szef grozi zwolnieniem z pracy? A może nie wiesz, jak przeprowadzić upadłość konsumencką? W takich oraz wielu innych sprawach można skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego i obywatelskiego w Gdańsku.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją także…

Zielona Góra. Projekt „Babska Interwencja w obronie praw kobiet”
Wykluczenie prawne

Zielona Góra. Projekt „Babska Interwencja w obronie praw kobiet”

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry realizuje projekt pt. „Babska interwencja w obronie praw kobiet”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu została uruchomiona pomoc ofiarom przemocy, pomoc osobom, których prawa są łamane. Oferowana jest pomoc prawna…

News, Wykluczenie prawne

Papież w liście do ruchów ludowych: żaden pracownik nie może być pozbawiony swoich praw

Jak podał 16 kwietnia br. „Vatican News”, papież Franciszek skierował list do ruchów ludowych na całym świecie, w którym zachęcał do ustanowienia powszechnej płacy podstawowej. W liście papież podkreślił swą bliskość w obliczu pandemii koronawirusa z organizacjami pracowniczymi, szczególnie gromadzącymi wykluczonych i ubogich. Franciszek podkreślił, że choć koronawirus dotyka wszystkich i niemal wszędzie, to jednak…

News, Wykluczenie prawne

Wolne od nienawiści. Akcja w Małopolsce

Małopolski Komitet Obrony Demokracji rozpoczął 15 lutego br. nową akcję. Polega ona na zamieszczaniu, obok znaków wjazdowych do miejscowości województwa, tabliczek z napisem „Wolne od nienawiści”. Działacze KOD Małopolska poinformowali, że akcja mieszkańców, w tym przede wszystkim aktywistów KOD-u, jest gestem sprzeciwu wobec przyjmowanych przez samorządy w całej Polsce dyskryminacyjnych uchwał dotyczących osób LGBT. Stwierdzili,…

News, Wykluczenie prawne

Bonifikata przekształceniowa nie dla wszystkich. Skargi do RPO

Nowa, ustawowa bonifikata od opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 99 proc. (zarówno na gruntach samorządowych, jak i skarbowych) dotyczy osób rodziny z Kartą Dużej Rodziny, osoby z niepełnosprawnością (lub zamieszkujących z nimi opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych tych osób), inwalidów, kombatantów oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego. Zdarzają się sytuacje, w…

1 2 3