Wykluczenie prawne

Zielona Góra. Projekt „Babska Interwencja w obronie praw kobiet”
Wykluczenie prawne

Zielona Góra. Projekt „Babska Interwencja w obronie praw kobiet”

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry realizuje projekt pt. „Babska interwencja w obronie praw kobiet”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu została uruchomiona pomoc ofiarom przemocy, pomoc osobom, których prawa są łamane. Oferowana jest pomoc prawna…

Papież w liście do ruchów ludowych: żaden pracownik nie może być pozbawiony swoich praw
News, Wykluczenie prawne

Papież w liście do ruchów ludowych: żaden pracownik nie może być pozbawiony swoich praw

Jak podał 16 kwietnia br. „Vatican News”, papież Franciszek skierował list do ruchów ludowych na całym świecie, w którym zachęcał do ustanowienia powszechnej płacy podstawowej. W liście papież podkreślił swą bliskość w obliczu pandemii koronawirusa z organizacjami pracowniczymi, szczególnie gromadzącymi wykluczonych i ubogich. Franciszek podkreślił, że choć koronawirus dotyka wszystkich i niemal wszędzie, to jednak…

Wolne od nienawiści. Akcja w Małopolsce
News, Wykluczenie prawne

Wolne od nienawiści. Akcja w Małopolsce

Małopolski Komitet Obrony Demokracji rozpoczął 15 lutego br. nową akcję. Polega ona na zamieszczaniu, obok znaków wjazdowych do miejscowości województwa, tabliczek z napisem „Wolne od nienawiści”. Działacze KOD Małopolska poinformowali, że akcja mieszkańców, w tym przede wszystkim aktywistów KOD-u, jest gestem sprzeciwu wobec przyjmowanych przez samorządy w całej Polsce dyskryminacyjnych uchwał dotyczących osób LGBT. Stwierdzili,…

Bonifikata przekształceniowa nie dla wszystkich. Skargi do RPO
News, Wykluczenie prawne

Bonifikata przekształceniowa nie dla wszystkich. Skargi do RPO

Nowa, ustawowa bonifikata od opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 99 proc. (zarówno na gruntach samorządowych, jak i skarbowych) dotyczy osób rodziny z Kartą Dużej Rodziny, osoby z niepełnosprawnością (lub zamieszkujących z nimi opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych tych osób), inwalidów, kombatantów oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego. Zdarzają się sytuacje, w…

1 2