News

Uchodźcy z Ukrainy. Potrzebny jest długofalowy plan integracji oraz działań pomocowych
News, Uchodźcy z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy. Potrzebny jest długofalowy plan integracji oraz działań pomocowych

– Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Jak podkreśla, organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać organizacyjnego i finansowego ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im…

Rośnie liczba ubezpieczonych ukraińskich pracowników
News, Uchodźcy z Ukrainy

Rośnie liczba ubezpieczonych ukraińskich pracowników

Pod koniec kwietnia w Polsce do ubezpieczeń zgłoszonych było niemal 700 tys. pracowników z Ukrainy. „Aż 132 tys. to osoby, które zostały zatrudnione w ostatnich miesiącach dzięki nowej, uproszczonej procedurze” – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pracę w Polsce znajduje coraz więcej cudzoziemców. W ciągu minionego roku między styczniem a grudniem liczba…

3 urodziny Projektu Sekson
News, Niepełnosprawność

3 urodziny Projektu Sekson

Sekson to edukacyjny projekt Fundacji Avalon, poświęcony seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzony od 2019 roku. Misją Projektu jest edukacja, przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu i stereotypom, działanie na rzecz zmiany społecznego postrzegania niepełnosprawności w kontekście nawiązywania relacji intymnych, zakładania rodziny, posiadania oraz wychowywania dzieci. Ponadto Projekt działa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich…

Uchodźcy z Ukrainy. Potrzebny jest długofalowy plan integracji oraz działań pomocowych
News, Uchodźcy z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy. Potrzebny jest długofalowy plan integracji oraz działań pomocowych

– Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Jak podkreśla, organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać organizacyjnego i finansowego ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im…

Rośnie liczba ubezpieczonych ukraińskich pracowników
News, Uchodźcy z Ukrainy

Rośnie liczba ubezpieczonych ukraińskich pracowników

Pod koniec kwietnia w Polsce do ubezpieczeń zgłoszonych było niemal 700 tys. pracowników z Ukrainy. „Aż 132 tys. to osoby, które zostały zatrudnione w ostatnich miesiącach dzięki nowej, uproszczonej procedurze” – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pracę w Polsce znajduje coraz więcej cudzoziemców. W ciągu minionego roku między styczniem a grudniem liczba…

3 urodziny Projektu Sekson
News, Niepełnosprawność

3 urodziny Projektu Sekson

Sekson to edukacyjny projekt Fundacji Avalon, poświęcony seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzony od 2019 roku. Misją Projektu jest edukacja, przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu i stereotypom, działanie na rzecz zmiany społecznego postrzegania niepełnosprawności w kontekście nawiązywania relacji intymnych, zakładania rodziny, posiadania oraz wychowywania dzieci. Ponadto Projekt działa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich…

Dlaczego członkowie rodzin osób niepełnosprawnych nie mogą być ich asystentami
News, Niepełnosprawność

Dlaczego członkowie rodzin osób niepełnosprawnych nie mogą być ich asystentami

Do Biura RPO wpływają skargi dotyczące zasad programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Skarżący wskazują, że z kręgu potencjalnych asystentów wykluczono osoby najbliższe. A są one znane wnioskującym i budzą ich największe zaufanie. Pojawiają się również obawy, że katalog członków rodziny może być rozszerzany na inne osoby, co ostatecznie może pozbawić wsparcia niektórych…

Dla osób niepełnosprawnych. Rząd ogłasza trzy nowe programy mieszkaniowe
News, Niepełnosprawność

Dla osób niepełnosprawnych. Rząd ogłasza trzy nowe programy mieszkaniowe

600 milionów złotych przeznaczy rząd na wsparcie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób z niepełnosprawnościami. Pieniądze zostaną rozdzielone na trzy programy – zapowiedział w poniedziałek 9 maja wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. – Pierwszy i największy program Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych to jest coś, o co bardzo zabiegały rodziny…

Jak wspierać niepełnosprawnych uchodźców ukraińskich. Uwagi RPO
News, uchodźcy z Ukrainy

Jak wspierać niepełnosprawnych uchodźców ukraińskich. Uwagi RPO

RPO Marcin Wiącek zwraca uwagę na problemy licznych uchodźców wojennych z Ukrainy będących osobami z niepełnosprawnościami. W piśmie do min. Pawła Szefernakera, pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, RPO podkreśla wysiłki podjęte na rzecz ich wsparcia. Niemniej ma sygnały, głównie  od organizacji pozarządowych, że aktualnie oferowane formy pomocy są niewystarczające bądź też nieadekwatne do…

Wyjątkowa zbiórka na ambulanse dla Ukrainy
News

Wyjątkowa zbiórka na ambulanse dla Ukrainy

Od 24 lutego za wschodnią granicą Polski toczy się krwawa wojna. Jesteśmy świadkami bezprecedensowej agresji skierowanej przeciwko ludności cywilnej – przeciwko kobietom, dzieciom, osobom starszym. Obywatele Ukrainy, pozostając w swoim kraju, każdego dnia narażają życie. Wielu z nich odnosi rany. W dramatycznej sytuacji są także lekarze i personel medyczny, którzy nie mogą udzielić potrzebującym profesjonalnej…

5 maja – dzień, który ma zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

5 maja – dzień, który ma zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych

5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.  Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną ustanowiony został po to, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że godność jest rzeczą niezbywalną bez względu na stan zdrowia, status materialny czy indywidualne cechy człowieka, ale także po to, aby osoby…

Wyzwania branży pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia
News

Wyzwania branży pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online w ramach „Branżowych czwartków”, dotyczące prezentacji wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wydarzenie odbędzie się 12 maja o godz. 10:00. Poruszony zostanie m.in. temat nowych stanowisk, roli edukacji formalnej i pracodawców w rozwoju kompetencji pracowników oraz trendów i…

Apel Ukraińskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Bardzo potrzebna pomoc!
News

Apel Ukraińskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Bardzo potrzebna pomoc!

Ukraiński Komitet Paraolimpijski zwraca się z apelem o pomoc finansową dla paraolimpijczyków i ich rodzin przebywających w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Ukrainie. W związku z przedłużającą się wojną Ukraińcom kończą się pieniądze konieczne na utrzymanie miejsca pobytu setek sportowców z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Każdy może pomóc.  Ukraiński Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich, który znajduje się w…

1 2 3 117