Przemoc domowa

Proszowice. Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie
Przemoc domowa

Proszowice. Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie

28 bm. w Proszowicach została zawiązana „koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Jej sygnatariusze podpisali „deklarację antyprzemocową”, zobowiązując się do przestrzegania zawartych w dokumencie zapisów. Porozumienie dotyczy działań, które mają być prowadzone we wszystkich gminach powiatu proszowickiego. – Od roku zajmuję się sprawami przemocy w rodzinie i nie ma tygodnia, żeby nie zgłosiła do…

Mielec. Zajęcia dla kobiet doznających przemocy
Przemoc domowa

Mielec. Zajęcia dla kobiet doznających przemocy

W Mielcu zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty dla kobiet. Organizatorem zajęć jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Mielecką Szkołą United KRAV MAGA (szkoła samoobrony) oraz Komendą Powiatową Policji. Projekt skierowany jest głównie do kobiet doznających przemocy w rodzinie, w wieku od 16 lat. Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza odczuwanej przez…

Projekt nowej regulacji chroniącej ofiary przemocy domowej
Przemoc domowa

Projekt nowej regulacji chroniącej ofiary przemocy domowej

Ministerstwo sprawiedliwości chce wzmocnić przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej. Jeszcze w tym roku mają zostać wprowadzone nowe regulacje, poprawiające bezpieczeństwo ofiar przemocy domowej. Według policyjnych statystyk, w Polsce każdego roku przemocą domową może być dotkniętych lub zagrożonych 250 tysięcy osób. Przepisy ustawy antyprzemocowej są dość często łamane. Naruszeń jest sporo, bo aż w 20% przypadków nałożenia…

Spotkanie z laureatami ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”
Przemoc domowa

Spotkanie z laureatami ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”

W Komendzie Głównej Policji 20 lipca br. miało miejsce uroczyste spotkanie z laureatami ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Istotą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.  Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem,…

Gostyń. Powstał Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego 
Przemoc domowa

Gostyń. Powstał Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego 

W lipcu 2021 roku w Gostyniu został uruchomiony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego „W rodzinie siła”. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne. Pomoc jest bezpłatna. Obostrzenia pandemiczne spowodowały widoczne nasilenie zjawisk niekorzystnych dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin, takich jak np. eskalacja przemocy i konfliktów oraz awantur rodzinnych, częstsze niekontrolowane sięganie po alkohol i inne używki, przemoc,…

Avon ponownie wspiera „Niebieską Linię”
Przemoc domowa

Avon ponownie wspiera „Niebieską Linię”

Avon to coś więcej niż firma kosmetyczna – to realne wsparcie dla kobiet. Dlatego marka od wielu lat prowadzi w Polsce kampanię Avon Kontra Przemoc, podejmuje działania budujące świadomość na temat przemocy oraz wspiera takie inicjatywy jak „Niebieska Linia” dla ofiar i świadków tego zjawiska. Teraz pomaga po raz kolejny, przekazując 90 tys. zł dla…

Ochrona ofiar przemocy domowej będzie jeszcze skuteczniejsza
News, Przemoc domowa

Ochrona ofiar przemocy domowej będzie jeszcze skuteczniejsza

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty – sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większego wzmocnienia ochrony ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domową. Ustawa antyprzemocowa to skuteczne narzędzie walki z przemocą domową. Według danych GUS, około 80 proc. ofiar tej przemocy to…

Lublin. Ponownie wyruszyły „Przyjazne patrole”
Przemoc domowa

Lublin. Ponownie wyruszyły „Przyjazne patrole”

Miasto Lublin ponownie przystąpiło do partnerskiego projektu „Przyjazne Patrole”. Jest to wspólna inicjatywa realizowana przez Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i rodzin znajdujących się w sytuacji zagrożenia…

Mężczyźni też bywają ofiarami przemocy domowej
Przemoc domowa

Mężczyźni też bywają ofiarami przemocy domowej

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że przemocą domową dotknięte są wyłącznie kobiety i dzieci. I rzeczywiście, stanowią większość pokrzywdzonych. Jednak dorośli synowie, ojcowie i mężowie też bywają ofiarami przemocy domowej. Są bici, wyzywani, poniżani, odcinani od pieniędzy i od kontaktu z dziećmi.  Z danych, którymi dysponuje Komenda Główna Policji wynika, że w 2020 r. ofiarami…

Przemoc ze względu na płeć kosztuje Unię Europejską 366 mld euro rocznie
News, Przemoc domowa

Przemoc ze względu na płeć kosztuje Unię Europejską 366 mld euro rocznie

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn EIGE, roczny koszt przemocy ze względu na płeć w UE wynosi 366 mld euro. 79 proc. tej sumy stanowi koszt przemocy stosowanej wobec kobiet. Funkcjonująca od 2006 r. EIGE jest jedyną agencją UE, która skupia się wyłącznie na kwestii równouprawnienia płci….

1 2 3 20