Przemoc domowa

Zielona Góra. Rusza kampania „Widzę, słyszę, reaguję”
Przemoc domowa

Zielona Góra. Rusza kampania „Widzę, słyszę, reaguję”

26 października br. w Zielonej Górze rusza kampania przeciwko przemocy pod hasłem „Widzę, słyszę, reaguję”. Organizuje ją Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będą plakaty w centrum miasta, ulotki dla mieszkańców i ogłoszenia w parafiach. W czasie trwania kampanii do mieszkańców trafi około 50 tysięcy ulotek z informacjami, w jaki sposób i…

NIK. Jak powiaty wspierają potrzebujące schronienia matki z dziećmi i kobiety w ciąży
Przemoc domowa

NIK. Jak powiaty wspierają potrzebujące schronienia matki z dziećmi i kobiety w ciąży

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które nie są w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. Obowiązek zaspokojenia ich podstawowych potrzeb – udzielenia schronienia czy zapewnienia posiłku spoczywa na gminach. Powiatom powierzono opiekę nad szczególną grupą – nad dotkniętymi przemocą lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej matkami, ojcami i opiekunami z…

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet
Przemoc domowa

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet

Kiedy mówimy o przemocy ekonomicznej wobec kobiet, trudno pominąć patriarchalne przekonania ukształtowane przez wieki, a w Polsce wciąż mocno celebrowane, że to mężczyzna powinien zarządzać pieniędzmi. Jeżeli to jedna osoba zarządza, to druga się temu podporządkowuje, a z takiego układu właśnie najbliżej do przemocy ekonomicznej. Z taką formą przemocy mamy zazwyczaj do czynienia, gdy jej…

Poznań. Powstał oddział Centrum Praw Kobiet
Przemoc domowa

Poznań. Powstał oddział Centrum Praw Kobiet

Od 11 października br. działa w Poznaniu oddział Centrum Praw Kobiet, zajmujący się udzielaniem darmowej pomocy prawnej i psychologicznej kobietom doświadczającym przemocy. Przemoc ma bardzo różne oblicza. Między innymi, zalicza się do niej tę fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną czy domową. W Polsce średnio co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza przemocy. W 2019 roku policja odnotowała…

Październik to miesiąc świadomości przemocy domowej
News, Przemoc domowa

Październik to miesiąc świadomości przemocy domowej

Październik to miesiąc świadomości przemocy domowej. Według danych policyjnych w poprzednim roku ofiarami przemocy domowej padły aż 88032 osoby. A to dotyczy tylko działań podjętych przez policję w procedurze zwanej „Niebieską Kartą”. I chociaż na niebezpieczeństwo narażone są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, liczby mówią same za siebie: wśród tych 88032 osób znalazło się 65195…

2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
News, Przemoc domowa

2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Data jest nie przypadkowa. Jest to dzień urodzin Mahatmy Gandhiego. Walcząc o prawa społeczne i polityczne w Indiach szerzył bierny opór. Chciał aby ludzie nauczyli się żyć w harmonii, braterstwie i miłości. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy ustanowiony został w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest…

Wkrótce nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
News, Przemoc domowa

Wkrótce nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wiceszefowa MRPiPS Iwona Michałek zapowiedziała 17 września br. w Sejmie, że do końca września resort przedstawi nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotychczasowy program był przewidziany na lata 2014-2020. „Bardzo zależy nam w ministerstwie na tym, żeby wszystkie działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwłaszcza teraz, w czasie pandemii – były zintensyfikowane i wszystko…

Włocławek. Ofiary przemocy domowej znajdą schronienie w nowym ośrodku
News, Przemoc domowa

Włocławek. Ofiary przemocy domowej znajdą schronienie w nowym ośrodku

Od kilkunastu dni we Włocławku funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Placówka, która jest czynna 24 godziny na dobę jest trzecim tego typu ośrodkiem w województwie kujawsko-pomorskim. Ośrodek został otwarty 1 września i działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Jego utworzenie wynikało z analiz potrzeb w zakresie stworzenia bezpiecznego…

Czym jest przemoc domowa?
News, Przemoc domowa

Czym jest przemoc domowa?

Nie wszystkie ofiary zdają sobie sprawę, że wpadły w sidła oprawcy. Przemoc domowa to zamierzone działanie skierowane przeciwko bliskiej osobie. Skutki brutalnego zachowania mogą być nieodwracalne, dlatego jeśli widzimy problem, reagujmy. Osoby dotknięte przemocą domową mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, a także interwencji kryzysowej czy…

Pod biurami posłów Lewicy będzie prezentowana wystawa dotycząca przemocy domowej
News, Przemoc domowa

Pod biurami posłów Lewicy będzie prezentowana wystawa dotycząca przemocy domowej

Pod biurami posłów Lewicy będzie prezentowana wystawa dotycząca przemocy domowej i konwencji stambulskiej. Ofiary przemocy mogą też zgłaszać się do posłów Lewicy w sprawie pomocy. Podczas konferencji prasowej przed Sejmem ( 4 września br.) rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska podkreślała, że konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli…

1 2 3 11