Przemoc domowa

Słupsk. Mieszkanie dla osób dotkniętych przemocą domową
Przemoc domowa

Słupsk. Mieszkanie dla osób dotkniętych przemocą domową

W Słupsku oddano do użytku mieszkanie dla osób, które doświadczają przemocy domowej. Znajdzie tam całodobowe schronienie, spokój i szansę na usamodzielnienie maksymalnie osiem osób w jednym czasie, w tym trzy odrębne rodziny.  Mieszkanie składa się z siedmiu pomieszczeń, w tym kuchni, łazienki i pięciu pokoi. Jeden z pokoi przeznaczony został na pokój dzienny, tzw. salon,…

Środa Śląska. Ważne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej
Przemoc domowa

Środa Śląska. Ważne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej odbyło się szkolenie z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. szkół z terenu Gminy Środa Śląska, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także kierownicy Posterunków Policji wraz z dzielnicowymi. Niestety, przemoc domowa stanowi wciąż poważny problem społeczny. Procedura „Niebieskie…

Dlaczego przemoc domowa wciąż pozostaje niewidoczną plagą polskiego społeczeństwa?
Przemoc domowa

Dlaczego przemoc domowa wciąż pozostaje niewidoczną plagą polskiego społeczeństwa?

W skrytości polskich domów często kryje się mroczna tajemnica – przemoc fizyczna i emocjonalna, głośne awantury, brutalne bójki i psychiczne tortury. To, co ma miejsce za zamkniętymi drzwiami, bywa często ukrywane pod płaszczykiem prywatności, a ofiary wykorzystują różne usprawiedliwienia dla swojego milczenia.  „To sprawa rodzinna” czy „Co w domu, to w domu” to typowe powody,…

Wycofanie wniosku w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją konwencji stambulskiej 
Przemoc domowa

Wycofanie wniosku w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją konwencji stambulskiej 

Szef rządu zdecydował o wycofaniu wniosku w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją konwencji stambulskiej z Trybunału Konstytucyjnego. W 2020 r. ówczesny szef rządu Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z Konstytucją RP. Tusk jednoznacznie ocenił, że ochrona kobiet i dzieci…

Tychy. Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową
Przemoc domowa

Tychy. Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Program ten skierowany jest do osób, które doświadczyły trudności w kontrolowaniu własnej złości, wykazują agresywne reakcje, miały do czynienia z procedurą „Niebieskiej Karty” w swojej rodzinie, zostały zobowiązane do udziału w programie przez sąd lub istnieje ryzyko stosowania przez…

Opole. Jest nowy program przeciwdziałania przemocy
Przemoc domowa

Opole. Jest nowy program przeciwdziałania przemocy

Zamiast rodziny, teraz mowa o domu. Opole przyjęło nowy miejski program ochrony osób doznających przemocy, zakrojony do 2030 roku. Zmianie uległo nazewnictwo, ale w praktyce oznacza to rozszerzenie działań. – Możemy interweniować już nie tylko tam, gdzie mowa o więzach rodzinnych – tłumaczy Małgorzata Kozak, z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. – Często jest tak,…

Wolbrom. Debata społeczna na temat przemocy domowej w gminie 
Przemoc domowa

Wolbrom. Debata społeczna na temat przemocy domowej w gminie 

W dniu 7 grudnia 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu odbyła się debata społeczna, której tematem było „Zjawisko przemocy domowej na terenie gminy Wolbrom”. Temat debaty wynikał z analizy stanu zagrożenia i informacji przekazywanych do dzielnicowych. W czasie  debaty przybyłe osoby miały okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną Komisariatu Policji w Wolbromiu, a także…

Sieradz. Konferencja „Oblicza współczesnej przemocy domowej”
Przemoc domowa

Sieradz. Konferencja „Oblicza współczesnej przemocy domowej”

W Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się konferencja pod nazwą „Oblicza współczesnej przemocy domowej”. Przedsięwzięcie to wpisuje się w realizowaną w dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 roku europejską kampanię społeczną poświęconą przeciwdziałaniu przemocy domowej „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponsibleTogether23.” 8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się konferencja pn….

Białystok. Seminarium na temat uzależnień i przemocy 
Przemoc domowa

Białystok. Seminarium na temat uzależnień i przemocy 

Uzależnienia i przemoc – to temat konferencji (11.12) policjantów, pracowników socjalnych i kuratorów sądowych, działających na terenie województwa podlaskiego. Uczestnicy rozmawiali o skali problemu w województwie i poruszali kwestie zmian w przepisach dotyczących walki z przemocą w rodzinie. Ocenili, że problem w regionie jest duży i pomóc może jak najlepsza współpraca między instytucjami. Jak często…

Wałbrzych. Manifestowali przeciwko przemocy
Przemoc domowa

Wałbrzych. Manifestowali przeciwko przemocy

Przemoc i agresja wydają się nasilać – dlatego potrzebne są takie akcje, żeby pokazać, że jesteśmy przeciw i przypomnieć, co możemy zrobić, jeśli ktoś padnie ich ofiarą. W czwartek 7 grudnia miał miejsce przemarsz przez wałbrzyskie Śródmieście w ramach happeningu „Biała Wstążka”. Akcja zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odbywa się w ramach międzynarodowej kampanii…

1 2 3 48