Przemoc domowa

Sosnowiec. Coraz więcej przemocy wokół młodych ludzi
Przemoc domowa

Sosnowiec. Coraz więcej przemocy wokół młodych ludzi

Co piąty sosnowiecki uczeń padł ofiarą agresji psychicznej we własnym domu. Co trzeci doświadczył przemocy fizycznej ze strony rodziców. Około 13-15 procent dzieci jest świadkami przemocy w rodzinach. W szkołach młodzież zmaga się z wykluczeniem społecznym. W internecie pada ofiarą hejtu. Niestety jest coraz więcej takich przypadków, a sprawcy są bezkarni. – Kiedy mamy problemy…

Kraków. Profilaktyka przemocy wobec osób starszych oraz niepełnosprawnych
Przemoc domowa

Kraków. Profilaktyka przemocy wobec osób starszych oraz niepełnosprawnych

MOPS informuje o rozpoczęciu realizacji szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie” finansowanego z Funduszu Małych Grantów  2, Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych (operator programu: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich). Podczas szkolenia „Profilaktyka przemocy…

Parlamentarzyści pytają:, ile wszczęto postępowań w związku z przemocą domową?
Przemoc domowa

Parlamentarzyści pytają:, ile wszczęto postępowań w związku z przemocą domową?

Przemoc domowa to temat bardzo trudny od wielu, wielu lat. Tragedie rozgrywające się w czterech ścianach trwają latami. Brak reakcji sąsiadów czy członków rodziny, którzy znają sytuację sprawia, że uczestnicy „tortur” nie mogą wyzwolić się z permanentnego stanu bycia bitym, poniżanym a nawet gwałconym. – Przemoc domowa jest haniebną plagą naszych czasów – podkreśla poseł…

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jest podpis prezydenta
Przemoc domowa

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jest podpis prezydenta

W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dokonano nie tylko zmiany w tytule samej ustawy, ale przede wszystkim zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej. Zmianie uległ również zakres pojęciowy samej definicji, dzięki czemu…

Grupy wsparcia dla kobiet w woj. śląskim
Przemoc domowa

Grupy wsparcia dla kobiet w woj. śląskim

Zagadnienie przemocy dosięga głównie kobiet i dzieci, które są w wielu przypadkach zastraszane, a ich pewność siebie zostaje obniżona poprzez brak wiary we własną skuteczność. Osoba borykająca się z problemem przemocy domowej, dzięki przyznaniu się do problemu ma możliwość otrzymania potrzebnej pomocy i wsparcia. Głównym instrumentem walki z przemocą jest „Niebieska karta”, która stanowi indywidualny…

Siemianowice Śl. Przeciwdziałanie przemocy domowej
Przemoc domowa

Siemianowice Śl. Przeciwdziałanie przemocy domowej

W budynku przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich utworzone zostanie Centrum dla Rodzin, które pełnić będzie funkcję bazy koordynującej działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a przede wszystkich zadba o ochronę osób doznających przemocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej realizuje projekt „Siemianowice…

Lębork. Funkcjonowanie procedury „niebieskiej karty”
Przemoc domowa

Lębork. Funkcjonowanie procedury „niebieskiej karty”

Nie tak dawno, radny PiS – Łukasz Kuriata złożył interpelację do Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie „Oceny skuteczności funkcjonowania procedury niebieskiej karty w Lęborku w ciągu ostatnich 10 lat”.  Radny prosił m.in. o określenie skali i charakteru przemocy domowej i rodzinnej, w tym liczby osób doświadczających takiej przemocy, z podziałem na płeć i wiek ofiar,…

Puławy. „Siła jest w nas” projekt przeciwdziałający przemocy 
Przemoc domowa

Puławy. „Siła jest w nas” projekt przeciwdziałający przemocy 

Gmina Miasto Puławy pozyskała dofinansowanie w wys. 330 tys. zł, na realizację Projektu „Siła jest w nas”, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Operatora Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Głównym celem Projektu jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach….

Spada liczba Niebieskich Kart, tymczasem dzieci są coraz bardziej zagrożone przemocą
Przemoc domowa

Spada liczba Niebieskich Kart, tymczasem dzieci są coraz bardziej zagrożone przemocą

Służby działają rutynowo i nie wykorzystują wszystkich możliwości, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo wtedy, kiedy to jest jeszcze możliwe. Sytuacja dzieci zagrożonych przemocą domową systematycznie się pogarsza. W 2021 roku służby musiały zabrać z rodzin 1335 dzieci, ponieważ groziło mi poważne ryzyko utraty zdrowia lub życia. Prawa dzieci nie są też przestrzegane w trakcie przesłuchań z…

Kraków. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej wobec seniorów i niepełnosprawnych
Przemoc domowa

Kraków. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej wobec seniorów i niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w lutym 2023 r. rozpoczyna realizację projektu pn. „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie”. Celem projektu jest podniesienie wrażliwości oraz świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy wobec osób starszych oraz osób…

1 2 3 40