Przemoc domowa

Warszawa. 16 dni alarmu przeciw przemocy wobec kobiet
Przemoc domowa

Warszawa. 16 dni alarmu przeciw przemocy wobec kobiet

W Polsce co 40 sekund kobieta doświadcza przemocy, a około pół tysiąca rocznie umiera z tego powodu. 25 listopada rozpoczyna się kolejna edycja kampanii społecznej, w którą aktywnie włącza się Warszawa. Symboliczne 16 dni trwania akcji wyznaczają Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, który przypada 25 listopada, a kończy – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony…

Projekt ustawy. Większa ochrona rodzin przed przemocą
Przemoc domowa

Projekt ustawy. Większa ochrona rodzin przed przemocą

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko. – To szereg zmian służących większej ochronie rodziny – mówi Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Rada Ministrów przyjęła…

Wieliczka. Koncertowy finał kampanii Pomarańczowej Wstążki 2022
Przemoc domowa

Wieliczka. Koncertowy finał kampanii Pomarańczowej Wstążki 2022

Kampania Pomarańczowej Wstążki – przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży odbywa się w Wieliczce od ponad dekady, z inicjatywy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od kilku lat akcja prowadzona w dniach 1-19 listopada, jest organizowana z wielkim rozmachem, z udziałem tysięcy osób. W ramach wielickiej kampanii 2022 odbyły się m.in. zajęcia dla ponad 4000 osób (m.in. w…

Tarnów. Po ostatniej tragedii masowo napływają wnioski o Niebieską Kartę
Przemoc domowa

Tarnów. Po ostatniej tragedii masowo napływają wnioski o Niebieską Kartę

Mieszkańcy Tarnowa masowo ubiegają się o Niebieską Kartę. Jak informuje Centrum Usług Społecznych, zainteresowanie wzrosło po tragedii, do której doszło pod koniec października (mężczyzna z zimną krwią zamordował żonę i córeczki). Od tamtej pory złożono już kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie. Coraz więcej mieszkańców Tarnowa zgłasza się do Policji i jednostek pomocy społecznej w…

Gliwice. Razem przeciw przemocy
Przemoc domowa

Gliwice. Razem przeciw przemocy

19 i 26 listopada w Gliwicach odbędą się dwie z wielu zaplanowanych akcji informacyjnych poświęconych przeciwdziałaniu przemocy. Warto wziąć w nich udział, nie tylko gdy doznaje się przemocy, ale również, by wiedzieć, jak reagować na agresję i pomóc osobom, które jej doświadczają.  Każdy rodzaj agresji, wymuszeń, prób wpłynięcia siłą na czyjeś decyzje, ataki cielesne czy…

Świnoujście. Kampania „Lepiej mnie kochaj niż bij”
Przemoc domowa

Świnoujście. Kampania „Lepiej mnie kochaj niż bij”

Już po raz trzynasty w Świnoujściu organizowana jest kampania „Biała wstążka”, która będzie trwała do 26 listopada br. Organizatorem tego wydarzenia jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu. Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także…

Kampania społeczna – Reaguj na przemoc wobec dzieci
Przemoc domowa

Kampania społeczna – Reaguj na przemoc wobec dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi kampanię społeczną Reaguj na przemoc wobec dzieci. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność reagowania i zgłaszania na Policję przypadków stosowania przemocy wobec dzieci.  Wiele osób nie wie lub zapomina o tym, że w Polsce od 2010 obowiązuje sankcjonowany prawnie zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Każde, nawet jednorazowe zdarzenie,…

Turek. Realizacja projektu „Przemoc zabiera moc”
Przemoc domowa

Turek. Realizacja projektu „Przemoc zabiera moc”

Gmina Miejska Turek po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu pod nazwą „Przemoc zabiera moc” ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w 2022 roku.  Realizatorem projektu na terenie miasta Turek jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu…

Kielce. Jak zmobilizować szkoły, aby jak najszybciej interweniowały na akty przemocy
Przemoc domowa

Kielce. Jak zmobilizować szkoły, aby jak najszybciej interweniowały na akty przemocy

„Deko prewencji jest warte kilograma interwencji” – pod takim hasłem przewodnim przebiegała 7 listopada konferencja „Agresja, przemoc, prześladowanie dzieci i młodzieży – przyczyny, profilaktyka, pomoc”.  Dyskusja miała dać odpowiedzi na priorytetowe pytania: Jak zmobilizować szkoły, aby jak najszybciej interweniowały na akty przemocy wśród dzieci i młodzieży? Kiedy nie wolno stosować mediacji? Jak przemoc rówieśnicza przekłada…

Światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy
Przemoc domowa

Światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy

Od 1 do 19 listopada instytucje i organizacje społeczne na całym świecie wspólnie zwracają uwagę na wciąż aktualny problem krzywdzenia dzieci i młodzieży. Inicjatorem akcji jest Women’s World Summit Foundation, którą w Polsce wspiera Fundacja po DRUGIE. Celem kampanii jest uwrażliwienie obywateli na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz edukacja społeczna na temat…

1 2 3 37