News

Podatki 2022. Ulga rehabilitacyjna zostanie rozszerzona
News, Niepełnosprawność

Podatki 2022. Ulga rehabilitacyjna zostanie rozszerzona

W ramach przyszłorocznych zmian podatkowych modyfikacje mają objąć m.in. ulgę rehabilitacyjną w podatku dochodowym PIT. W projekcie nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów, zaproponowano rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do preferencji m.in. o wydatki na pieluchomajtki oraz wydatki na podróż i pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej w sanatorium. Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym…

Petycje w sprawie programów usług asystenckich i opieki wytchnieniowej. Rok 2022 r. ma przynieść poprawę
News, Niepełnosprawność

Petycje w sprawie programów usług asystenckich i opieki wytchnieniowej. Rok 2022 r. ma przynieść poprawę

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie. Ponad milion osób w naszym kraju to osoby wymagające całodobowej opieki. Są to…

Gdynia, Kartuzy i Tczew. NIK skontrolowała dostępność infrastruktury miejskiej
News, Niepełnosprawność

Gdynia, Kartuzy i Tczew. NIK skontrolowała dostępność infrastruktury miejskiej

Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Takie wnioski stawia Najwyższa Izba Kontroli. Każda ze zbadanych przez nią inwestycji w tych miastach miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie…

Ochrona ofiar przemocy domowej będzie jeszcze skuteczniejsza
News, Przemoc domowa

Ochrona ofiar przemocy domowej będzie jeszcze skuteczniejsza

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty – sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większego wzmocnienia ochrony ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domową. Ustawa antyprzemocowa to skuteczne narzędzie walki z przemocą domową. Według danych GUS, około 80 proc. ofiar tej przemocy to…

Zasiłki dla bezrobotnych – skąpy system, niewystarczająca reforma
Bezrobotność, News

Zasiłki dla bezrobotnych – skąpy system, niewystarczająca reforma

Podniesienie w 2020 roku kwot zasiłków wypłacanych bezrobotnym przez urzędy pracy, a także zmiana kryteriów przyznawania zasiłków okresowych przez ośrodki pomocy społecznej zaproponowana w tym samym roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, były krokiem w stronę zapewnienia lepszej ochrony przed zubożeniem osobom bez pracy. Jednak kroki te okazały się dalece niewystarczające – twierdzi prof….

Rynek pracy otwiera się na niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

Rynek pracy otwiera się na niepełnosprawnych

Rynek pracy przechodzi duże zmiany spowodowane przez epidemię koronawirusa. Część z nich, choćby rozwój pracy zdalnej, są korzystne dla osób z niepełnosprawnością, zwiększając ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Wcześniej za każdym razem, gdy w polskie przedsiębiorstwa uderzały mniejsze lub większe kryzysy, to zazwyczaj dotykały one w bardzo poważnym stopniu osoby z niepełnosprawnością. Ci pracownicy często…

Przemoc ze względu na płeć kosztuje Unię Europejską 366 mld euro rocznie
News, Przemoc domowa

Przemoc ze względu na płeć kosztuje Unię Europejską 366 mld euro rocznie

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn EIGE, roczny koszt przemocy ze względu na płeć w UE wynosi 366 mld euro. 79 proc. tej sumy stanowi koszt przemocy stosowanej wobec kobiet. Funkcjonująca od 2006 r. EIGE jest jedyną agencją UE, która skupia się wyłącznie na kwestii równouprawnienia płci….

Sądy mają być bardziej dostępne dla niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

Sądy mają być bardziej dostępne dla niepełnosprawnych

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by sądy był bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Planuje doposażenie w tym zakresie 35 sądów w całym kraju i przeprowadzenie specjalnych szkoleń dla 3,5 tys. pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ma być także opracowany dokument zawierający ujednolicone zasady i wytyczne dla pozostałych sądów. Projekt „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami…

Laureatki drugiej edycji konkursu Mazowiecka Lady D.
News, Niepełnosprawność

Laureatki drugiej edycji konkursu Mazowiecka Lady D.

Pięć kobiet z Mazowsza otrzymało tytuł „Mazowieckiej Lady D.”. Wyróżnienie to jest uhonorowaniem ich pracy i działań, które podejmują mimo swoich ograniczeń, oraz promocji postaw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 czerwca br. w ogrodach pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pod koniec ubiegłego roku…

1 2 3 4 5 96