News

Wiele dzieci doświadcza cyberprzemocy rówieśniczej

Są nowe wyniki badań dotyczących zastraszania i przemocy rówieśniczej wśród nastolatków. Zło może spotkać dzieci nie tylko w świecie rzeczywistym, ale też tym wirtualnym. Bicie, kopanie, popychanie, szturchanie, opluwanie – do takich działań posuwają się sprawcy przemocy. Ofiarami są często dzieci. Nie tylko przemoc fizyczna (cielesna) boli. Ta pochodząca z internetu tak samo rani.

6 procent nastolatków, jak wskazuje Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stosuje przemoc rówieśniczą. Zachowanie to jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców (8 proc.) w porównaniu z dziewczętami (5 proc.). Tak wynika z badań, przeprowadzonych wśród nastolatków w 44 krajach i regionach.

W Polsce największy odsetek nastolatków, którzy co najmniej 2-3 razy w miesiącu przed badaniem stosowali przemoc wobec rówieśników, obserwuje się wśród 13-latków (12 proc. chłopców i 9 proc. dziewcząt) 

– informują autorzy raportu Health Behaviour in School-aged Children, HBSC.

Coraz więcej młodych ofiar cyberprzemocy

Tyle, że przemoc rówieśnicza ta bezpośrednia, w świecie realnym, od 2018 roku jest mniej więcej na jednakowym poziomie, a wzrasta cyberprzemoc. Takie płyną wnioski z wyżej wymienionej analizy: 1 na 8 nastolatków stosuje cyberprzemoc wobec innych. Chłopcy (14 proc.) częściej są sprawcami cyberprzemocy niż dziewczęta (9 proc.). W Polsce najwyższy odsetek sprawców cyberprzemocy obserwuje się wśród 15-letnich chłopców (26 proc.) i 13-letnich dziewcząt (18 proc.). Około 1 na 6 nastolatków doświadcza cyberprzemocy, przy czym wskaźniki są wyrównane między chłopcami (15 proc.) i dziewczętami (16 proc.).

W naszym kraju cyberprzemoc jest wyjątkowo silnym zjawiskiem. –

Od 2018 r. nastąpił wzrost odsetka osób doświadczających cyberprzemocy z 12 do 15 proc. chłopców i z 13 do 16 proc. dziewcząt. W każdej grupie wiekowej polska młodzież znajduje się w pierwszej piątce krajów i regionów o najwyższym odsetku osób doświadczających cyberprzemocy. Grupą najbardziej narażoną na cyberprzemoc są 13-latki (25 proc. chłopców i 28 proc. dziewcząt).

– kontynuują autorzy badań.

Przeciwdziałanie zagrożeniom w internecie

Dr Joanna Inchley, międzynarodowy koordynator badania HBSC, wyjaśnia:  

Cyfrowy świat, oferując możliwości uczenia się i nawiązywania kontaktów, zwiększa również ryzyko występowania negatywnych zjawisk, takich jak cyberprzemoc. Wymaga to kompleksowych strategii ochrony psychicznego i emocjonalnego dobrostanu naszej młodzieży. Ważne jest, aby rządy, szkoły i rodziny współpracowały w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w sieci, zapewniając nastolatkom bezpieczne i wspierające środowisko do rozwoju.

Źródło: pomorska.pl. Zdjęcie ilustracyjne o fot. Shutterstock.

1 kwietnia 2024