Przemoc domowa

Warszawa. Konferencja na temat ochrony dzieci przed przemocą

Dlaczego nadal dochodzi do przemocy wobec dzieci? Czy system pomocowy w Polsce jest wystarczający i skuteczny? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji  „Kondycja systemu ochrony dzieci przed przemocą w Polsce”, która odbyła się \14 września w Warszawie.

– O przemocy wobec dzieci mówi się dużo, lecz wciąż za mało. Ostatnie wydarzenia czy sytuacje dzieci bitych i mordowanych o tym świadczą. Musimy się zastanowić, gdzie zawodzi system – powiedziała wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej Elżbieta Bogucka-Lityńska.

Prawo karne w Polsce uwzględnia większość przypadków przemocy w rodzinie – stwierdził zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Valeri Vachev. Problemy pojawiają się na etapie prowadzenia postępowania.

– Zauważyliśmy, że często dochodzi do zniechęcania ofiar przemocy domowej do składania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Organy ścigania nie dysponują środkami, które pozwalają na monitorowanie wszystkich zachowań. Sygnał musi skądś pochodzić. Kolejny problem to nieuwzględnianie wniosków dowodowych, które pochodzą od ofiar przemocy – wyjaśnił.

Aby jak najwcześniej podjąć interwencję, należy wychwycić pierwsze symptomy stresu pourazowego u dziecka. Dobrze rozpoznaje je Julita Adamska, nauczycielka z Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Gąbinie.

– Każde dziecko przychodzi do szkoły z „bagażem”. Nadmierne wycofanie lub agresja to pierwszy objaw, na który należy zwrócić uwagę – zauważa.
Jeżeli jest podejrzenie, że dziecko dotyka przemoc, należy zareagować. Nie powinno się zostawić go samego – wskazała doktor Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog z Akademii Pedagogiki Specjalnej. – Jeśli dziecko trafi na mądrego dorosłego w życiu, to deficyty psychiczne są mniejsze, niż jeżeli nie trafi. Może to być babcia czy nauczycielka w szkole, które porozmawiają, przedstawią, kto jest katem, a kto ofiarą i wytłumaczą, jak należy się zachowywać – radziła.

Obecni na konferencji psychologowie, prawnicy, nauczyciele i samorządowcy będą pracować nad stworzeniem systemu ochrony dzieci oraz wsparcia tych, które doznały już krzywdy. Wyniki swoich prac przedstawią samorządom lokalnym oraz władzom rządowym.

Źródło: radiowarszawa.com.pl. 

14 września 2023