Tag:przemoc wobec dzieci

Video

Suwałki. Jak chronić dzieci przed przemocą?

Konferencja podsumowująca kampanię “19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” odbyła się 18 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego Suwałkach. Kampania skierowana jest do instytucji działających w obszarze przemocy w rodzinie oraz dzieci i rodziców doświadczający przemocy. W ramach 19-dniowej akcji przedstawiciele miejskich instytucji i funkcjonariusze służb mundurowych prowadzili szkolenia z zakresu przeciwdziałania…

News, Video

Jak reagować widząc przemoc wobec dziecka?

Coraz więcej Polaków opowiada się za prawnym zakazem stosowania przemocy wobec dziecka. Niestety nadal niewielu z nich reaguje, gdy jest świadkiem takiej sytuacji. – W naszym społeczeństwie ciągle jest wiele obaw związanych z reagowaniem w sytuacjach, gdy dziecko doświadcza przemocy ze strony rodziców lub opiekunów. Brak reakcji często wynika z przeświadczenia, że nie powinniśmy się…

Tarnów. Akcja NIE BIJ mnie, KOCHAJ mnie
Przemoc domowa

Tarnów. Akcja NIE BIJ mnie, KOCHAJ mnie

Przemoc wobec dzieci nie jest zjawiskiem marginalnym. Dotyczy zarówno nadużyć fizycznych, jak i psychicznego znęcania nad najmłodszymi. Dlatego Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy po raz kolejny organizuje społeczną akcję, która ma uwrażliwiać na ten problem. Każdy może się dołączyć! Skaleczone, zabandażowane, z naklejonymi plastrami. Takie pluszowe misie pod koniec września pojawią się…

Przemoc domowa

Polacy wciąż stosują kary fizyczne wobec dzieci

Według badań CBOS coraz więcej Polaków jest przeciwnych karom fizycznym wobec dzieci. Niestety, liczby nadal pozostawiają wiele do życzenia, a rozmowy z rodakami potwierdzają, że i w tej kwestii polaryzacja społeczeństwa jest bardzo silna.  Badania CBOS-u na temat stosunku Polaków do kar fizycznych wobec dzieci są przeprowadzane średnio co cztery lata. Najnowsze pochodzą z 2019…

Przemoc domowa

Lublin. W planie nowe Centrum Pomocy Dzieciom

W Lublinie ma powstać nowa placówka pomagająca maltretowanym dzieciom i ich rodzinom. – Zależy nam, by jak najszybciej zaczęła działalność – deklarują władze miasta, które rozglądają się już za lokalem na potrzeby Centrum Pomocy Dzieciom. – Dzieci, które doświadczyły przemocy i krzywdzenia, dostaną kompleksową, specjalistyczną pomoc – zapowiada Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta. W tych…

News, Przemoc domowa

30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Przypadający 30 kwietnia Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci ma nam dobitnie o tym przypominać. Według raportu sporządzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka wciąż 61 proc. polskiego społeczeństwa aprobuje przemoc w wychowaniu, a 33 proc. dorosłych uważa, że bicie nikomu jeszcze nie zaszkodziło….

News, Przemoc domowa

„Za drzwiami”. Kampania społeczna przeciw krzywdzeniu dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Za drzwiami”. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do zgłaszania policji zdarzeń związanych z krzywdzeniem dzieci. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odpowiednim kontaktem w takich sprawach jest numer alarmowy 112. W Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, tegoroczny marzec był rekordowy pod kątem liczby odebranych…