Tag:Przemoc domowa

Opole. Namawiali mieszkańców do przeciwdziałania przemocy
Przemoc domowa

Opole. Namawiali mieszkańców do przeciwdziałania przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z opolskimi policjantami przeprowadzili w środę (07.12) na opolskim rynku akcję edukacyjną z okazji trwającej międzynarodowej kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Mówiono o tym, czym ona jest, gdzie szukać pomocy oraz przypominano, że agresja może być zarówno fizyczna, jak i psychiczna. – Na znak niezgody…

Przełom dla ofiar przemocy domowej. Ta aplikacja ma pomóc odejść od oprawcy. 
Przemoc domowa

Przełom dla ofiar przemocy domowej. Ta aplikacja ma pomóc odejść od oprawcy. 

Niebieski Kalendarz to aplikacja, której głównym celem jest wspieranie kobiet doświadczających przemocy domowej. Została stworzona przez prawników i psychologów.  Istotną rolę w jej promowaniu odgrywa znana w sieci jako „Matka jest tylko jedna” Joanna Jaskółka – autorka bloga i książek o rodzicielstwie. Własne przeżycia i doświadczenia innych kobiet utwierdziły ją w przekonaniu, że warto promować…

Warszawa. 16 dni alarmu przeciw przemocy wobec kobiet
Przemoc domowa

Warszawa. 16 dni alarmu przeciw przemocy wobec kobiet

W Polsce co 40 sekund kobieta doświadcza przemocy, a około pół tysiąca rocznie umiera z tego powodu. 25 listopada rozpoczyna się kolejna edycja kampanii społecznej, w którą aktywnie włącza się Warszawa. Symboliczne 16 dni trwania akcji wyznaczają Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, który przypada 25 listopada, a kończy – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony…

Projekt ustawy. Większa ochrona rodzin przed przemocą
Przemoc domowa

Projekt ustawy. Większa ochrona rodzin przed przemocą

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko. – To szereg zmian służących większej ochronie rodziny – mówi Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Rada Ministrów przyjęła…

Tarnów. Po ostatniej tragedii masowo napływają wnioski o Niebieską Kartę
Przemoc domowa

Tarnów. Po ostatniej tragedii masowo napływają wnioski o Niebieską Kartę

Mieszkańcy Tarnowa masowo ubiegają się o Niebieską Kartę. Jak informuje Centrum Usług Społecznych, zainteresowanie wzrosło po tragedii, do której doszło pod koniec października (mężczyzna z zimną krwią zamordował żonę i córeczki). Od tamtej pory złożono już kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie. Coraz więcej mieszkańców Tarnowa zgłasza się do Policji i jednostek pomocy społecznej w…

Gliwice. Razem przeciw przemocy
Przemoc domowa

Gliwice. Razem przeciw przemocy

19 i 26 listopada w Gliwicach odbędą się dwie z wielu zaplanowanych akcji informacyjnych poświęconych przeciwdziałaniu przemocy. Warto wziąć w nich udział, nie tylko gdy doznaje się przemocy, ale również, by wiedzieć, jak reagować na agresję i pomóc osobom, które jej doświadczają.  Każdy rodzaj agresji, wymuszeń, prób wpłynięcia siłą na czyjeś decyzje, ataki cielesne czy…

Świnoujście. Kampania „Lepiej mnie kochaj niż bij”
Przemoc domowa

Świnoujście. Kampania „Lepiej mnie kochaj niż bij”

Już po raz trzynasty w Świnoujściu organizowana jest kampania „Biała wstążka”, która będzie trwała do 26 listopada br. Organizatorem tego wydarzenia jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu. Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także…

News, Video

Jak reagować widząc przemoc wobec dziecka?

Coraz więcej Polaków opowiada się za prawnym zakazem stosowania przemocy wobec dziecka. Niestety nadal niewielu z nich reaguje, gdy jest świadkiem takiej sytuacji. – W naszym społeczeństwie ciągle jest wiele obaw związanych z reagowaniem w sytuacjach, gdy dziecko doświadcza przemocy ze strony rodziców lub opiekunów. Brak reakcji często wynika z przeświadczenia, że nie powinniśmy się…

Kampania społeczna – Reaguj na przemoc wobec dzieci
Przemoc domowa

Kampania społeczna – Reaguj na przemoc wobec dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi kampanię społeczną Reaguj na przemoc wobec dzieci. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność reagowania i zgłaszania na Policję przypadków stosowania przemocy wobec dzieci.  Wiele osób nie wie lub zapomina o tym, że w Polsce od 2010 obowiązuje sankcjonowany prawnie zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Każde, nawet jednorazowe zdarzenie,…

Turek. Realizacja projektu „Przemoc zabiera moc”
Przemoc domowa

Turek. Realizacja projektu „Przemoc zabiera moc”

Gmina Miejska Turek po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu pod nazwą „Przemoc zabiera moc” ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w 2022 roku.  Realizatorem projektu na terenie miasta Turek jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu…

1 2 3 28