Wykluczenie cyfrowe

Nowe technologie w wymiarze sprawiedliwości są niezbędna. Przeszkodą – wykluczenie cyfrowe części Polaków

Pandemia COVID–19 przyśpieszyła implementację narzędzi umożliwiających dostęp online do sądu. Ciągle nie jest on jednak wystarczający. Zdalne procedowanie musi respektować prawo „publicznej rozprawy”. Nie może też pomijać wykluczonych cyfrowo – m.in. takie wnioski wynikają z opublikowanego niedawnego raportu „Wdrażanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości”.

Z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) i kancelarii Clifford Chance wynika, że dotychczasowe problemy wymiaru sprawiedliwości, w tym opóźnienia w cyfryzacji, stały się w ostatnim okresie coraz bardziej dolegliwe i odczuwalne na różnych etapach kontaktu z sądami.

Z raportu wynika, że wielu respondentów dostrzega potencjał, jaki wiąże się z wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących bardziej zaawansowane technologie niż dotychczas. Okazuje się, że wykluczenie cyfrowe w Polsce wciąż jest problemem, który wyklucza wprowadzenie obligatoryjnych sądów online, ale jednocześnie stawia pewne granice przed pełną informatyzacją, a przede wszystkim mogącą być jej dalszą konsekwencją, automatyzacją. Badania potwierdzają, że przy projektowaniu tego typu zmian niezbędne jest uwzględnienie perspektyw różnych grup zawodowych i społecznych oraz takich czynników, jak wykluczenia cyfrowe, zróżnicowane umiejętności cyfrowe, dostępność do pomocy profesjonalnych pełnomocników w społeczeństwie, wsparcie dla prawników i stron postępowania w trakcie tej transformacji.

Autorzy raportu podkreślają, że cyfryzacja w pierwszej kolejności powinna być przeprowadzona w trzech obszarach:

  • komunikacji sądu z pełnomocnikami/stronami postępowania;
  • prowadzenia akt postępowania i ich udostępniania stronom;
  • prowadzenia posiedzeń zdalnych lub hybrydowych.

Autorzy raportu postulują opracowanie programu kompleksowej reformy, mającej na celu modernizację systemu sądownictwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Konieczne jest też ustalenie skali wykluczenia cyfrowego w kraju oraz wdrożenie rozwiązań mających na celu zapewnienie, że cyfryzacja postępowań sądowych nie dopuści do dyskryminacji osób wykluczonych cyfrowo, a także konsultacje z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami na temat ich potrzeb w zakresie dostępu do sądu. Na etapie legislacyjnym konieczne jest z kolei kompleksowe uregulowanie zasad przeprowadzania zdalnych rozpraw w poszczególnych rodzajach postępowań sądowych, z uwzględnieniem międzynarodowych standardów w zakresie prawa do sądu.

Źródło: oprac. za portalem Prawo.pl. Zdjęcie ilustracyjne: fot. Pixabay,com

28 lipca 2021