Niepełnosprawność

Bytom. Pozyskano środki na remonty obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Modernizacja tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu oraz remont i modernizacja elewacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. To dwie ważne inwestycje, jakie zrealizowane zostaną dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 310 tys. zł. 

27 lipca w Katowicach prezydent Bytomia Mariusz Wołosz podpisał w siedzibie PRFON umowy na dofinansowanie. Warto podkreślić, że to maksymalne dofinansowanie, jakie można było pozyskać na realizację tych inwestycji.

Z puli 310 tys. zł dofinansowania 150 tys. zł przeznaczone zostanie na modernizację tarasu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” przy ul. Karpackiej w Bytomiu. W ramach inwestycji wykonana zostanie modernizacja tarasu wraz z pochylnią oraz ich przystosowanie do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez montaż balustrad, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa 47 podopiecznym ośrodka, którzy korzystają z niego na co dzień.

Pozostałe 160 tys. zł przeznaczone zostanie na remont i modernizację elewacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Bytomiu-Stroszku prowadzonego przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont i modernizacja elewacji budynku terapeutycznego w tym naprawa gzymsów oraz poprawa estetyki obiektu, w którym prowadzona jest działalność terapeutyczna dla 85 podopiecznych ośrodka.

Źródło: oprac. za komunikatem Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Na zdjęciu: Ten budynek jest przeznaczony do remontu. Fot. UM Bytom

28 lipca 2021