Lubelskie. Patriotyczne murale na ścianach zakładów karnych
Więzienie

Lubelskie. Patriotyczne murale na ścianach zakładów karnych

Na terenie zakładów karnych w Opolu Lubelskim i Zamościu, a także Aresztu Śledczego w Lublinie stworzone zostały murale. Powstały one na ścianach obiektów penitencjarnych, a za ich przygotowanie odpowiada Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. 

Murale powstały w ramach realizowanego innowacyjnego programu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego pt. „Resocjalizacja przez patriotyzm” mającego na celu propagowanie wśród osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie wzorców postaw obywatelskich i patriotycznych na podstawie tradycji Żołnierzy Wyklętych i polskiego podziemia niepodległościowego. Zadanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ten sam program obejmuje również zajęcia edukacyjne dla osadzonych, konkursy literackie i plastyczne jak też koncerty patriotyczne. Osadzeni otrzymali także edukacyjne publikacje i filmy na temat Żołnierzy Wyklętych. Ponadto przeprowadzono renowację 10 mogił i pomników żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Mural w Opolu Lubelskim przedstawia bitwę w Lesie Stockim. Na ogrodzeniu Aresztu Śledczego w Lublinie znajduje się 11 mniejszych malunków przedstawiających Zamek Lubelski z okresu pełnienia przez niego funkcji największego sowieckiego więzienia na Lubelszczyźnie. Do tego dochodzi 10 postaci oficerów podziemnego Wojska Polskiego. Mural w Zamościu składa się z 8 malowideł. Przedstawiają one klasztor oo. bernardynów w pobliskiej Radecznicy, gdzie znajdował się ośrodek konspiracji niepodległościowej oraz 7 postaci oficerów podziemnego Wojska Polskiego.

źródło: lublin112.pl

13 stycznia 2021