News, Niepełnosprawność

17 mln zł dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii. Na środki ochrony osobistej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dzięki współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia nowy program wsparcia dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii. To 17 mln zł na ochronę uczestników i pracowników WTZ-ów przed zakażeniem koronawirusem.

Z pomocy będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty – samorządy oraz organizacje pozarządowe, jak również te podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 r. bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. To ok. 970 placówek w całej Polsce.

Ponad 17 mln zł, które jest do podziału, przeznaczone ma być przede wszystkim na takie środki ochrony osobistej jak maseczki, przyłbice czy rękawiczki, a także na zakup środków dezynfekcyjnych. Wnioski należy składać do PFRON. Co ważne, ze środków przeznaczonych na realizację programu placówki będą mogły rozliczyć przedmioty ochronne zakupione jeszcze w czerwcu.

Wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z UE zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Pieniądze na projekt pochodzą z dofinansowanego z unijnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

źródło: Fundacja MIR

14 lipca 2020