Tag:fundusze unijne

Podlaskie. Pomoc w powrocie do pracy
Bezrobotność

Podlaskie. Pomoc w powrocie do pracy

Mieszkańcy gmin: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo i Miastkowo otrzymają wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej. Zarząd województwa przyznał na ten cel 88 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich. Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Holos zrealizują projekt, którego celem jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej…

Program dalszej redukcji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego
News, Wykluczenie społeczne

Program dalszej redukcji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego

Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”. Dokument określa ramy strategiczne na najbliższe lata dla działań służących dalszemu ograniczaniu ubóstwa, rozwijaniu usług społecznych oraz wspieraniu integracji społecznej. Głównym celem przyjętej polityki publicznej w perspektywie do roku 2030 jest redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego…

Paczków. W dawnej szkole będą działały instytucje pomocne seniorom oraz niepełnosprawnym
Niepełnosprawność

Paczków. W dawnej szkole będą działały instytucje pomocne seniorom oraz niepełnosprawnym

W dawnej szkole przy ulicy Kościelnej w Paczkowie, 21 maja br., oficjalnie rozpoczęto działalność skierowaną do seniorów i niepełnosprawnych.  Jak poinformował burmistrz Artur Rolka, w obiekcie działać będą aż 4 instytucje: centrum inicjatyw społecznych, opiekujące się 5 osobami, które wracają do takiej aktywności życiowo-zawodowej; dzienny dom pobytu dla osób starszych, przygotowany na 30 podopiecznych; 6…

Sokółka. Powstanie Ośrodek Dziennego Pobytu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
Niepełnosprawność

Sokółka. Powstanie Ośrodek Dziennego Pobytu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

W Sokółce powstanie Ośrodek Dziennego Pobytu dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie to pierwsze miejsce w powiecie sokólskim, oferujące dzienny pobyt i wsparcie osobom ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na to 400 tys. zł z funduszy europejskich. Ośrodek utworzy Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI. Będzie funkcjonował cały rok, przez pięć…

Dzięki funduszom unijnym można zmienić życie osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji
Wykluczenie społeczne

Dzięki funduszom unijnym można zmienić życie osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji

Wyjście z bezdomności lub znalezienie pracy są zadaniami, które często jawią się jako nieosiągalne. Życie może się jednak zmienić na lepsze, gdy na swej drodze spotka się ludzi służących pomocą. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowane są projekty w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa i 11.1 Aktywne włączenie. Pod skomplikowanymi…

Koszalin. Politechnika będzie bardziej dostępna dla niepełnosprawnych studentów
Niepełnosprawność

Koszalin. Politechnika będzie bardziej dostępna dla niepełnosprawnych studentów

Blisko 4,8 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska z funduszy unijnych na wprowadzenie zmian, dzięki którym uczelnia stanie się bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W trzeciej części konkursu o dofinansowanie starało się ponad 30 uczelni z całego kraju. Wniosek Politechniki Koszalińskiej uzyskał od…

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Start projektu
News, Niepełnosprawność

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Start projektu

Podpisano umowę na realizację projektu, w ramach którego ponad 17 mln zł z funduszy unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), trafi do Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). To pieniądze na refundację zakupów środków ochrony osobistej. Głównym celem projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych…

17 mln zł dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii. Na środki ochrony osobistej
News, Niepełnosprawność

17 mln zł dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii. Na środki ochrony osobistej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dzięki współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia nowy program wsparcia dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii. To 17 mln zł na ochronę uczestników i pracowników WTZ-ów przed zakażeniem koronawirusem. Z pomocy będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty – samorządy…