Tag:dofinansowanie

Podlaskie. 1,6 mln zł od PFRON na przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

Podlaskie. 1,6 mln zł od PFRON na przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

1,6 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostaną łącznie cztery samorządy w Podlaskiem na przystosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. We wtorek (21 czerwca) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy w tej sprawie. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że takie wsparcie i takie inwestycje, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami normalnie…

Świętokrzyskie. Placówki opiekujące się osobami niepełnosprawnymi otrzymały wsparcie
Niepełnosprawność

Świętokrzyskie. Placówki opiekujące się osobami niepełnosprawnymi otrzymały wsparcie

Ponad 8,6 mln zł trafi do siedmiu zakładów aktywności zawodowej, działających w województwie świętokrzyskim. Z kolei na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanej organizacjom pozarządowym zostało przeznaczone 100 tys. zł. Taką decyzję podjął 27 kwietnia zarząd województwa świętokrzyskiego. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego informuje, że…

Małopolska. Blisko milion złotych dla gmin na tworzenie mieszkań chronionych
Niepełnosprawność

Małopolska. Blisko milion złotych dla gmin na tworzenie mieszkań chronionych

Cztery małopolskie gminy: Niepołomice, Nowy Sącz, Kraków i Ciężkowice otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 984 584 tys. złotych na realizację zadań związanych z tworzeniem mieszkań chronionych w ramach programu „Za życiem”. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu….

Lublin. Świetlica socjoterapeutyczna otrzymała wsparcie finansowe
Wykluczenie społeczne

Lublin. Świetlica socjoterapeutyczna otrzymała wsparcie finansowe

Miasto Lublin dofinansowało działalność świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA”. Dzieci znajdą tu opiekę specjalistów, zajęcia tematyczne i ofertę pomocy w trudnych dla nich sytuacjach. – Celem działalności świetlicy socjoterapeutycznej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach…

Wysokie Mazowieckie. Ponad 400 tys. zł na Klub Seniora  
Seniorzy

Wysokie Mazowieckie. Ponad 400 tys. zł na Klub Seniora  

Taką dotację z funduszy europejskich przyznał zarząd województwa na posiedzeniu w środę, 30 marca. Dzięki niej gmina Wysokie Mazowieckie zwiększy liczbę miejsc w istniejącym Klubie Seniora, a także rozszerzy ofertę zajęć. – Klub Seniora w Wysokiem Mazowieckiem to odpowiedź na potrzebę istnienia miejsca spotkań osób starszych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność bądź stan zdrowia…

250 zł dofinansowania do zakupu telewizora, 100 do dekodera. Ustawa weszła w życie
Wykluczenie cyfrowe

250 zł dofinansowania do zakupu telewizora, 100 do dekodera. Ustawa weszła w życie

W środę (30 marca) weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Nowelizacja przewiduje m.in. rozróżnienie kwoty dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego. W przypadku zakupu telewizora kwota dofinansowania wynosi 250 zł, natomiast w przypadku dekodera jest to 100 zł. Zmiany legislacyjne wynikają z…

Małopolska. Wsparcie dla DPS
Seniorzy

Małopolska. Wsparcie dla DPS

Do małopolskich Domów Pomocy Społecznej trafiło ponad 5 mln zł przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomoc zyskały też samorządy prowadzące placówki w regionie: powiat bocheński, powiat brzeski i gmina Borzęcin. W Małopolsce działa niemal 100 Domów Pomocy Społecznej. W placówkach przebywa ok. 7,8 tys. osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub…

Gdańsk. Dofinansowanie kosztów nauki – nie przegap terminu!
Niepełnosprawność

Gdańsk. Dofinansowanie kosztów nauki – nie przegap terminu!

Tylko do końca marca br. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. Oferta dotyczy roku akademickiego 2021/2022. – Jest to wsparcie realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka…

PFRON. Większe środki na aktywizowanie niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

PFRON. Większe środki na aktywizowanie niepełnosprawnych

W 2022 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma do dyspozycji większe środki na warsztaty terapii zajęciowej oraz wsparcie zakładów aktywizacji zawodowej.  Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje zmiana rozporządzenia Rady Ministrów, która umożliwia podniesienie kwoty wydatków PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. Mowa o pokryciu kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej, która zalicza się…

Program „Opieka 75 plus”. Wnioski przyjmowane są do końca stycznia
News, Seniorzy

Program „Opieka 75 plus”. Wnioski przyjmowane są do końca stycznia

Do końca stycznia samorządy mogą składać wniosek o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus”. W 2022 roku jest ono wyższe, bo wynosi aż 60 proc. kosztów realizacji zadania. Program „Opieka 75 plus” jest realizowany od 2018 roku. Ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak…

1 2 3 4