Tag:pandemia

Trudna sytuacja młodych na rynku pracy
Bezrobotność

Trudna sytuacja młodych na rynku pracy

Pandemia przyczyniła się do pogorszenia i tak złej sytuacji młodych osób na rynku pracy. Dane GUS i Eurostatu mówią same za siebie. Choć Polska od kilku lat może chwalić się jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Europie, to sytuacja młodych ludzi wygląda jednak zupełnie inaczej. A pandemia jedynie ją pogorszyła. Zgodnie z danymi Eurostatu w…

Suwałki. Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
Niepełnosprawność

Suwałki. Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

To dzięki sztuce i pracom plastycznym osoby niepełnosprawne mogą wyrazić swoje emocje i uczucia. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z kilku województw po raz kolejny zaprezentowali swoje prace podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach. 5 lipca br. odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, a po nim spotkanie integracyjne. Przegląd organizowany przez Towarzystwo…

Seniorzy. Maleje wykluczenie cyfrowe, rośnie zagrożenie oszustwami internetowymi
Wykluczenie cyfrowe

Seniorzy. Maleje wykluczenie cyfrowe, rośnie zagrożenie oszustwami internetowymi

Nawiązują znajomości, szukają informacji, robią zakupy – seniorzy są coraz bardziej aktywni w sieci. Wykluczenie cyfrowe maleje, ale wraz z większą aktywnością w internecie – seniorzy muszą mierzyć się z zupełnie nowymi dla nich zagrożeniami. Problem wykluczenia cyfrowego wśród seniorów maleje. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku ponad 40 proc. seniorów…

Bogatynia. Nowy projekt Amazonek
Niepełnosprawność

Bogatynia. Nowy projekt Amazonek

Wraz ze znoszeniem obostrzeń „covidowych” bogatyńskie Amazonki przystępują do realizacji projektu pn. „W profilaktycznym okrzyku Amazonek na Trójstyku”, w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022. Projekt jest próbą wzmocnienia i pogłębienia współpracy transgranicznej między partnerami po obu stronach Nysy Łużyckiej. – Poprzez sportową integrację i aktywizację dążymy do poprawy…

Po pandemii seniorom coraz mocniej zagraża wykluczenie cyfrowe
Wykluczenie cyfrowe

Po pandemii seniorom coraz mocniej zagraża wykluczenie cyfrowe

Szerokie zastosowanie telemedycyny związane z pandemią COVID-19 spowodowało, że dla wielu starszych osób kontakt z lekarzem stał się mocno utrudniony. Na to nakładają  się niepokojące dane Ministerstwa Zdrowia o spadku liczby świadczeń z zakresu geriatrii. Cyfryzacja w ochronie zdrowia tworzy nowe wyzwania w opiece nad seniorami. Trudny okres pandemii COVID-19 obnażył wiele problemów w służbie…

Sprawozdanie ekspertów PAN. Wpływ pandemii na wykluczone grupy społeczne
Wykluczenie społeczne

Sprawozdanie ekspertów PAN. Wpływ pandemii na wykluczone grupy społeczne

Niedawno interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 przy prezesie PAN opublikował stanowisko dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na wybrane grupy mniejszościowe w Polsce. „Osoby z niepełnosprawnością, przebywający w domach opieki, uchodźcy, migranci, osoby w kryzysie bezdomności w sumie stanowią ponad 20 proc. społeczeństwa polskiego. Wpływ pandemii na te grupy utrzyma się znacznie dłużej niż samo ryzyko epidemiczne,…

Holandia. Trudna sytuacja imigrantów z Polski
Imigranci

Holandia. Trudna sytuacja imigrantów z Polski

Sytuacja migrantów zarobkowych, którzy wyjechali do Holandii, jest coraz gorsza. Według organizacji pomagającej bezdomnym problem dotyczy również wielu Polaków, którzy śpią w namiotach, łodziach lub na ulicy. Do Utrechtu w środkowej Holandii przyjeżdża coraz więcej migrantów zarobkowych z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także wielu Polaków. Według Armii Zbawienia, która zajmuje się m.in. prowadzeniem…

Poznań. Wzrosła liczba przypadków przemocy domowej, także wobec małoletnich
Przemoc domowa

Poznań. Wzrosła liczba przypadków przemocy domowej, także wobec małoletnich

Przemoc domowa jest poważnym problemem, zwłaszcza podczas pandemii. Osoby doznające przemocy zostały zamknięte w czterech ścianach z osobą stosującą zachowania agresywne. O dramatach, które rozgrywają się w czterech ścianach, wiemy niewiele. Chyba, że pokrzywdzony zgłosi przemoc domową na policję lub do ośrodka pomocy społecznej. Według danych Komendy Głównej Policji w 2020 r. policjanci wypełnili 72601…

Wadowice. „Serca roku” rozdane
Wykluczenie społeczne

Wadowice. „Serca roku” rozdane

Serce Roku, konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta w Wadowicach rozstrzygnięty. Główne nagrody otrzymały dwie panie. Czym zapracowały sobie na uznanie mieszkańców? Konkurs Serce Roku, organizowany przez Urząd Miejski w Wadowicach, ma na celu promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw prospołecznych, które są tak potrzebne w dzisiejszym, nastawionym na konsumpcjonizm i egocentryzm, świecie. Jury postanowiło o…

Rehabilitacja chorych dzieci. Rząd pilnie zmieni rozporządzenie
Interwencje

Rehabilitacja chorych dzieci. Rząd pilnie zmieni rozporządzenie

Rząd otwiera knajpy i hotele, ale odbiera chorym dzieciom szansę na zajęcia terapeutyczne. W rozporządzeniu, które ma obowiązywać do 5 czerwca, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON są zawieszone. Skąd taka decyzja? Resort rodziny przyznaje, że to błąd. Zapowiada szybką nowelizację rozporządzenia. To samo rozporządzenie rządu z 5 maja, które zawiera harmonogram odmrażania gospodarki, zamyka chorym…

1 2 3 13