Imigranci, News

Znowelizowana ustawa ma usprawnić legalizację pobytu cudzoziemców

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o cudzoziemcach, która ma usprawnić legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Za ustawą głosowało 428 posłów, sześciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Wcześniej posłowie opowiedzieli się za przyjęciem poprawki klubu KO, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł powiadomić o podjęciu pracy przez cudzoziemca nie w dniu rozpoczęcia pracy, a w terminie siedmiu dni od jej rozpoczęcia określonego w ewidencji oświadczeń. Posłowie odrzucili natomiast pozostałe poprawki zgłoszone przez KO i Lewicę.

Zgodnie z propozycją przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowela ma na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy.

Projekt zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka.

Źródło: oprac za TVN24. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

18 listopada 2021