Przemoc domowa

Kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”

Kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć” trwa od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). W kampanii co roku bierze udział wiele organizacji w 158 krajach.

Jednym z elementów Białej Wstążki – jest ogólnoświatowa akcja angażująca mężczyzn, ale nie tylko, do włączenia się w działania przeciw przemocy wobec kobiet. Kampanię zainicjowano w 1991 r. w Kanadzie, po wydarzeniach, do jakich doszło z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu. Wtedy to Marc LEPINE zastrzelił 14 studentek. Po masakrze ok. 100 tys. mężczyzn na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięło do ubrań białą wstążkę. Co roku w rocznicę tych wydarzeń odbywają się kampanie, przemarsze i akcje pod znakiem białej wstążki.

Do akcji przygotowuje się wiele miejscowości w Polsce. Wśród nich jest m.in. Tarnów.

Po raz dziesiąty w Tarnowie odbędzie się akcja społeczna przeciwko przemocy „Biała Wstążka”. Organizuje ją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku kampania będzie się odbywać pod hasłem „Przerywam milczenie i walczę o siebie”. Początek jeszcze w listopadzie.

Tegoroczna akcja ma na celu zwiększenie świadomość społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta. – Chcemy aby kampania stała się kolejnym sposobem zwrócenia uwagi społeczności tarnowskiej na problem przemocy w rodzinie i zachęcenie do niepozostawania obojętnym wobec tego destrukcyjnego zjawiska – tłumaczą organizatorzy.

„Biała Wstążka” rozpocznie się w tym roku nietypowo, bo rajdem rowerowym. 28 listopada o godzinie 12 sportowcy i sympatycy jazdy na dwóch kółkach wyruszą z Placu Kazimierza i zakończą zmagania na płycie tarnowskiego rynku.

Tegoroczna kampania, która zainaugurowana zostanie 29 listopada, a zakończy się 3 grudnia, zaproponuje potrzebującym dyżury osób pierwszego kontaktu. Będą także rozmowy z psychologiem czy prawnikiem oraz szkolenie on-line dla przedstawicieli służb realizujących ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przez cały tydzień „Białej Wstążki” w szkołach na terenie Tarnowa odbywać się będą zajęcia profilaktyczne dotyczące zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do wydarzeń dołączą także tarnowscy policjanci.

Ambasadorem tegorocznej akcji jest Anna Dudek, autorka książki „Wygrać z mroczną przeszłością”.

Źródło: oprac. za tarnow.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

18 listopada 2021