News

Zakończyła się pierwsza edycja projektu Fundacji Nowe Teraz pod tytułem „Czytam, więc wybieram świadomie”

Głównym założeniem projektu było zachęcenie młodzieży przebywającej w ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych do czytania wartościowych książek.

Projekt był realizowany poprzez cykl spotkań autorskich z Pawłem Cwynarem, nawróconym gangsterem, obecnie pisarzem.

Spotkania przeprowadzone w ramach projektu zostały przyjęte przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Socjoterapeutycznych oraz Zakładów Poprawczych z żywym zainteresowaniem. Wychowankowie jak i kadra dydaktyczna aktywnie uczestniczyli w spotkaniach zadając pytania i dyskutując z autorem.

W trakcie spotkań Paweł Cwynar na swoim przykładzie uświadamiał jak ważne w życiu są praca i upór w dążeniu do osiągnięcia celu. Wszystko o czym mówił wspierał przykładami z własnego życia. Przekonywał, że czytanie ma pozytywny wpływ na podejmowanie ważnych życiowych decyzji, inspiruje i skłania do odkrywania własnych talentów, rozwijania pasji i zainteresowań.
Po spotkaniach dyrektorzy jak i grono pedagogiczne podkreślali, że Paweł Cwynar posiada niewątpliwie dar zaciekawienia słuchaczy i jednocześnie potrafi zainteresować wartościami wyższymi. Wskazywali, że takie spotkania celnie wpisują się w program resocjalizacyjny i wychowawczy każdej placówki, skutecznie go uzupełniając o walory pragmatyczne. W wydanych opiniach rekomendowano potrzebę organizowania takich spotkań w placówkach nie tylko wychowawczych, ale również szkołach.

Projekt „Czytam, więc wybieram świadomie” został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

21 czerwca 2021