Zakład Karny w Tarnowie. Więźniowie uszyli 26 tys. maseczek. „To forma zadośćuczynienia społeczeństwu”
Więzienie

Zakład Karny w Tarnowie. Więźniowie uszyli 26 tys. maseczek. „To forma zadośćuczynienia społeczeństwu”

Więźniowie Zakładu Karnego w Tarnowie szyją maseczki od kwietnia ubiegłego roku. Środki ochrony trafiły nieodpłatnie między innymi do instytucji, samorządów i placówek edukacyjnych.

Jak mówi por. Beata Bańdur, rzecznik Zakładu Karnego w Tarnowie, to ogólnopolska akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga mająca na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii i resocjalizację więźniów. Jest też formą zadośćuczynienia tych osób wobec społeczeństwa.

Osoby pozbawione wolności są aktywizowane w Zakładzie Karnym w Tarnowie poprzez angażowanie ich w działalność na rzecz drugiego człowieka. To istota procesu resocjalizacji – w wymiarze indywidualnym pozwala na zdobywanie nowych umiejętności, uczy systematyczności, odpowiedzialności, zaangażowania, kształtuje w nich empatię i wrażliwość na drugiego człowieka. A w wymiarze społecznym to zadośćuczynienie społeczeństwu za popełnione przestępstwa – mówi por. Beata Bańdur.

Maseczki były szyte na zamówienie różnych podmiotów, które zwracały się do dyrektora jednostki o pomoc w tym zakresie.

Trafiły one do różnych instytucji, organizacji, samorządów, które zwróciły się do dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie z prośbą o pomoc w tym zakresie. Maseczki były przekazywane nieodpłatnie do lokalnych społeczności – do szkół, bibliotek, domów pomocy społecznej, do różnych przedstawicieli służb mundurowych – policjantów, strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej, czyli tak naprawdę do tych wszystkich miejsc, których funkcjonowanie w czasie pandemii bez środków ochrony osobistej jest niemożliwe – dodaje Beata Bańdur.

Przypomnijmy, obecnie zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju za wyjątkiem lasów, parków, zieleńców, ogrodów botanicznych, rodzinnych ogródków działkowych, plaży oraz w czasie podróży prywatnym pojazdem, a także w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Usta i nos można je zasłaniać tylko za pomocą maseczki.

Od 15 maja obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu zostanie zniesiony – wcześniej spełniony został warunek postawiony przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący liczby zakażeń koronawirusem (wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób poniżej 15).

Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych i publicznej komunikacji oraz na świeżym powietrzu w sytuacjach, w których nie można zachować półtora metrowego odstępu.

źródło: Radio RDN

11 maja 2021