Podlasie. Sześć budynków zostanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność

Podlasie. Sześć budynków zostanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Sześć budynków z województwa podlaskiego zostanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Decyzję w sprawie podziału pieniędzy na ten cel, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), podjął zarząd województwa podlaskiego.

– Te inwestycje są szczególnie ważne, jako te, które niwelują architektoniczne bariery dostępności obiektów użyteczności publicznej – ocenia Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia. I na bieżąco staramy się ten cel realizować.

Pomoc finansowa zostanie przekazana:

  • Miastu Białystok na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej przy ul. Rzemieślniczej 12/3 – 330 tys. zł,
  • Miastu Łomża na przebudowę i rozbudowę budynku bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu przy ul Stacha Konwy 13 – blisko 330 tys. zł,
  • Gminie Czyżew na remont Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów przy ul. Polnej 5 w Czyżewie – 330 tys. zł,
  • Miastu Suwałki na posadowienie, dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy ul. Przytorowej w Suwałkach – ponad 44 tys. zł,
  • Miastu Suwałki na modernizację łazienki z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, przy ul. Mickiewicza 3 – blisko 21 tys. zł,
  • Caritas Diecezji Ełckiej na dostosowanie budynku pokoszarowego przy ul. Pułaskiego 24 w Suwałkach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w związku ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej „MISERICORDIA III” – 270 tys. zł.

źródło: Radio Nadzieja

11 maja 2021