Wykluczenie społeczne

Wrocław. 2022 Rokiem Dobrych Relacji – Przeciw Samotności

„Wrocław miastem wolnym od samotności” – pod takim hasłem w 2022 roku we Wrocławiu będą się odbywać wydarzenia dedykowane poszerzaniu wiedzy o coraz bardziej powszechnym zjawisku jakim jest samotność.

Specjaliści są zgodni – samotność potrafi dotykać wszystkich, niezależnie od wieku, wykształcenia czy statusu społecznego. Na ostatniej w 2021 r. sesji miejscy radni przyjęli projekt rezolucji przygotowanej przez prezydenta Wrocławia, dotyczącej ustanowienia roku 2022 Rokiem Dobrych Relacji – Przeciw Samotności.

– Dobre, wzajemne relacje to lek na samotność. Miasto to wspólnota mieszkańców, a my chcemy zadbać o tych, którzy czują się samotni. Cały obecny rok będziemy się przyglądać problemowi samotności. Nawet jeśli kogoś to zjawisko nie dotyczy osobiście to warto rozejrzeć się wokoło – zapowiadał tegoroczne działania Jacek Sutryk.

Zgodnie z harmonogramem wydarzeń w trakcie 2022 roku odbędą się m.in. konferencja naukowa poświęcona zjawisku samotności, specjalna kampania informacyjna, edycje specjalne Dnia Życzliwości, Wrocławskiej Potańcówki, Dni Seniora czy wakacyjne festyny osiedlowe i planowany na lipiec festyn. Lista wydarzeń jest otwarta…

W działania podczas roku włączą się także m.in. wrocławskie instytucje kultury czy Centra Aktywności Lokalnej.

Według „Raportu o samotności po pierwszym roku pandemii 2021”, który przygotowała Szlachetna Paczka, co trzeci Polak powyżej 75. roku życia mieszka sam. Seniorzy cierpią z powodu izolacji najbardziej, bo do braku kontaktu z ludźmi dochodzi obawa o zdrowie i samotną śmierć w domu czy w szpitalu.

Ale młodsze pokolenia także mają swoje obawy. Dzieci są odcięte od rówieśników i przytłoczone samodzielną nauką podczas lekcji zdalnych. Ich rodzice żyją natomiast w poczuciu niepewności jutra, bojąc się utraty zdrowia lub pracy.

W psychologii wyróżnia się dwa stany: samotności i osamotnienia. – Samotność to fakt bycia samym bądź życia w izolacji od innych osób, bez bliskich, rodziny, przyjaciół czy znajomych. Z kolei osamotnienie to stan odczuwania braku bliskiej osoby lub braku towarzystwa połączony z poczuciem opuszczenia – wyjaśnia prof. Adam A. Zych, psycholog i pedagog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. – Osamotnienie jest stanem emocjonalnym. Jest wyrazem rozbieżności między poziomem kontaktów, jakich człowiek pragnie, a liczbą rzeczywistych kontaktów – dodaje.

We Wrocławiu kampanie i programy miejskie przeciwdziałające samotności prowadzą: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, NGO-sy, Wydział Zdrowia UMW i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednym z takich działań jest telefon WCRS-u „Nie bądź sam”. Pod numerem 888 999 372 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 seniorzy mogą porozmawiać z wolontariuszami. WCRS organizuje także zajęcia online – spotkania, podcasty – nie tylko dla seniorów, ale też prorodzinne i międzypokoleniowe. Instytucje i organizacje pozarządowe również udzielają wsparcia osobom samotnym. Wolontariusze robią zakupy, wyprowadzają psy i pomagają w podstawowych potrzebach.

NGO-sy prowadzą także pogotowie mediacyjne, Centra Aktywności Lokalnej i Kluby Seniora. Wydział Zdrowia UMW realizuje natomiast programy wsparcia dla osób z depresją, zespołami otępiennymi, zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodzin i opiekunów. MOPS z kolei aktywizuje osoby samotne społecznie i organizuje wymiany rzeczy, aby zintegrować mieszkańców Wrocławia.

Źródło: oprac. za wroclaw.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

3 stycznia 2022