W dobie pandemii. Apel RPO o prawa osób zagrożonych przemocą domową
News, Przemoc domowa

W dobie pandemii. Apel RPO o prawa osób zagrożonych przemocą domową

Działania podjęte w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zmieniają w diametralny sposób funkcjonowanie społeczeństw. Decyzje dotyczące ograniczenia wolności przemieszczania się są najtrudniejsze dla osób, które doświadczają przemocy domowej.

O prawa osób zagrożonych przemocą domową upomniał się Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendanta Głównego Policji o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Adam Bodnar napisał w liście, że „dotarło do niego wiele alarmujących sygnałów na temat wpływu stosowanych środków zaradczych w walce z epidemią na sytuację osób doświadczających przemocy domowej”. Adam Bodnar wskazuje na „niezwykle niepokojące dane o gwałtownym wzroście zgłoszeń przypadków przemocy domowej w państwach, które – podobnie jak Polska – podjęły próby ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa zalecając zachowanie społecznego dystansu, pracę i naukę w domu, czy ograniczenie wyjść z domu do niezbędnego minimum”.

Wśród rekomendacji RPO znalazło się m.in. podjęcie analizy funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie epidemii i okazanie jednostkom realizującym zadania w tym obszarze wszelkiej możliwej pomocy. Adam Bodnar sugeruje także m.in. monitorowanie sytuacji rodzin, w których doszło do przemocy lub co do których istnieje takie podejrzenie.

źródło: euractiv.pl

3 kwietnia 2020