Tag:RPO

Zakopane. Ofiary przemocy domowej bez ochrony
Przemoc domowa

Zakopane. Ofiary przemocy domowej bez ochrony

Zakopane to jedyna gmina w Polsce, która nie wdrożyła ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu w rodzinie. Przewiduje ona m.in. obowiązek uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez radę gminy oraz powołanie zespołu interdyscyplinarnego w tej sprawie. Sprawą tą Rzecznik Praw Obywatelskich razem z resortem rodziny zajmuje się od 2015 r. Adam Bodnar…

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi
Seniorzy

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.    Obchody Dnia Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi zostały ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2011 r. Tematem przewodnim w 2021 r. jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości. „Na ten aspekt praw człowieka w…

RPO chce, by Żandarmeria Wojskowa mogła zainicjować procedurę Niebieskiej Karty
Przemoc domowa

RPO chce, by Żandarmeria Wojskowa mogła zainicjować procedurę Niebieskiej Karty

Choć Żandarmeria Wojskowa dostała uprawnienia do natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej, to nie ma uprawnień do wdrażania procedury „Niebieskiej Karty”. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o odpowiednią zmianę prawa 30 kwietnia 2020 r. do polskiego prawa wprowadzono m.in. nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej. Na tej podstawie Żandarmeria Wojskowa zyskała uprawnienie…

Senat przygotuje projekt ustawy dotyczącej zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

Senat przygotuje projekt ustawy dotyczącej zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością mają szansę na wykonanie korzystnego dla nich wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych. Senacka komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w celu realizacji wyroku, czego skutkiem może być wniesienie do Sejmu senackiego projektu ustawy. Obecnie obowiązujące przepisy uzależniają wsparcie dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością od tego, na…

Epidemia przemocy domowej w czasie pandemii. Ofiary nie wierzą w skuteczność ustawy antyprzemocowej
News, Przemoc domowa

Epidemia przemocy domowej w czasie pandemii. Ofiary nie wierzą w skuteczność ustawy antyprzemocowej

Izolacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała wzrost liczby przypadków przemocy domowej. Rząd wprowadził nowe przepisy w tej sprawie, jednak zdaniem ofiar, mogą być one niewystarczające. Przemoc domowa, to nie tylko bicie. Równie dużym problemem jest przemoc ekonomiczna, czy psychiczna. Tę jednak dużo trudniej udowodnić, gdyż nie zostawia widocznych śladów. A że zazwyczaj dochodzi do niej…

RPO: mamy wiele jeszcze do zrobienia w obszarze ochrony praw osób z niepełnosprawnościami
News, Niepełnosprawność

RPO: mamy wiele jeszcze do zrobienia w obszarze ochrony praw osób z niepełnosprawnościami

Obchodzony 5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powinien stać się szczególną okazją do refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz podejmowanych przez państwo działaniach mających na celu zapewnienie tym osobom możliwości korzystania z praw i wolności człowieka i obywatela na zasadzie równości z innymi….

Jak pomóc bezdomnym  wobec epidemii i przewidywanego kryzysu?
Bezdomność, News

Jak pomóc bezdomnym  wobec epidemii i przewidywanego kryzysu?

Bezdomność jest uznawana za najdotkliwszą formę wykluczenia społecznego. Wiąże się nie tylko z brakiem miejsca zamieszkania, ale prowadzi także do niemożności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. A osoby dotknięte tym zjawiskiem podlegają społecznej stygmatyzacji. Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności jest wśród priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich. A wobec wprowadzenia stanu epidemii, RPO czuje się zobowiązany przedstawić pani minister rodziny,…

„WsparcieDlaSzpitala” także dla Domów Pomocy Społecznej. Można skorzystać z darmowej aplikacji
News, Niepełnosprawność, Seniorzy

„WsparcieDlaSzpitala” także dla Domów Pomocy Społecznej. Można skorzystać z darmowej aplikacji

Sytuacja w DPS staje się coraz bardziej dramatyczna – mieszkańcy należą do grupy osób ryzykujących ostry przebieg zakażenia, zaś placówki te nie dostały na czas ani odpowiedniego sprzętu ochronnego ani procedur postępowania. Co kilka dni pojawiają się dramatyczne relacje o domach opieki objętych kwarantanną albo o placówkach, w których prawie cały personel choruje. Domy pomocy…

Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie nie pozostaną bez środków do życia
News, Niepełnosprawność

Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie nie pozostaną bez środków do życia

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością obawiali się, że pozostaną bez środków do życia wobec nieuzyskania na czas orzeczenia o niepełnosprawności. W związku z epidemią koronawirusa zawieszono bowiem posiedzenia Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które wydają takie orzeczenia. W tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. W tych dniach otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki…

Maseczki na twarzy to problemy w komunikacji osób głuchych. RPO zwraca uwagą policji
News, Niepełnosprawność

Maseczki na twarzy to problemy w komunikacji osób głuchych. RPO zwraca uwagą policji

Osoby głuche mogą mieć problemy z komunikacją w związku z obowiązkiem noszenia od 16 kwietnia 2020 r. maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. Nawet osoby z implantami czy aparatami słuchowymi mają kłopoty ze zrozumieniem komunikatu, jeśli nie mogą jednocześnie obserwować ruchu warg osoby, która do nich mówi. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił w tym kontekście uwagę policji…

1 2