Tag:Przemoc w rodzinie

Ogólnopolska debata na temat przemocy domowej
News

Ogólnopolska debata na temat przemocy domowej

22 listopada w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się ogólnopolska konferencja „Nie otwieraj drzwi przemocy” z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz sekretarz stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anny Schmidt. Tego samego dnia został przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wprowadza…

Kielce. Przemoc szczególnie groźna podczas pandemii
Przemoc domowa

Kielce. Przemoc szczególnie groźna podczas pandemii

W Kielcach rozpoczęły się XIX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. W ramach przedsięwzięcia odbędzie się wiele konferencji oraz spotkań poświęconych problemom społecznym. Podczas pierwszego sympozjum, specjaliści zajmowali się m.in. tematem przemocy w rodzinie, podczas pandemii COVID-19. Grzegorz Trapcia, wojewódzki koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poinformował, że w ostatnich trzech latach wzrosła liczba niebieskich kart. W…

Wieliczka. W ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2021 powstał mural
Przemoc domowa

Wieliczka. W ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2021 powstał mural

Interaktywny mural ozdobił centrum Wieliczki. Barwny „obraz” powstał na budynku urzędu przy ul. Pocztowej. Artystyczny projekt, autorstwa Olgi Pernet zrealizowano w ramach Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2021, której finał odbył się 19 listopada, w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Mural nawiązuje do motta „pomarańczowej” kampanii 2021 – „Mówić. Ufać. Czuć”. Te słowa widniały także…

Tychy. „19 dni” – kampania społeczna przeciw przemocy
Przemoc domowa

Tychy. „19 dni” – kampania społeczna przeciw przemocy

Tychy już szósty raz włączą się w międzynarodową kampanię społeczną „19 dni”. Od 1 do 19 listopada 2021 roku odbywają się wykłady i warsztaty dla pracowników placówek oświatowych. Trwają też działania profilaktyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców. Miasto już po raz szósty uczestniczy w kampanii, która zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską…

Propozycje zmian w ustawie. Zamiast określenia przemoc w rodzinie ma być przemoc domowa
News, Przemoc domowa

Propozycje zmian w ustawie. Zamiast określenia przemoc w rodzinie ma być przemoc domowa

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m. in. zmianę tytułu ustawy z „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. W ocenie projektodawcy obowiązująca nazwa ustawy stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów…

Parlament Europejski. Spory o opiekę nad dzieckiem są formą przemocy
News, Przemoc domowa

Parlament Europejski. Spory o opiekę nad dzieckiem są formą przemocy

Posłowie twierdzą, że spory o opiekę nad dzieckiem są formą przemocy ze względu na płeć, jeśli są wykorzystywane przez agresywnych partnerów do dalszego krzywdzenia swoich ofiar. W sprawozdaniu przyjętym w środę 510 głosami za, 31 przeciw, przy 141 wstrzymujących się, posłowie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu ochrony ofiar przemocy ze strony partnerów w…

Świętochłowice. Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy
Przemoc domowa

Świętochłowice. Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, w dniach od 27 września do 2 października, organizują Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy. Będzie to jest doskonałą okazją do mówienia wprost o różnych formach przemocy, a także o problemie uzależnień od alkoholu i narkotyków,…

Koleżanki Sąsiadki –  nowy projekt antyprzemocowy
Przemoc domowa

Koleżanki Sąsiadki –  nowy projekt antyprzemocowy

Koleżanki Sąsiadki to autorski antyprzemocowy projekt Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, realizowany z Centrum Praw Kobiet. To jedyne w swoim rodzaju pogotowie, do którego po pomoc zgłaszać się będą mogły osoby doświadczające przemocy domowej. Realizowany jest w ok. 600 miastach i miasteczkach w Polsce – wszędzie tam, gdzie działa Strajk. Uczestniczki projektu – “latarniczki” – podpowiedzą, co…

Sopot. Nauczą jak panować nad agresją
Przemoc domowa

Sopot. Nauczą jak panować nad agresją

Osoby, które mają trudności z panowaniem nad emocjami, bywają agresywne wobec bliskich i chcą to zmienić, powinny wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, zorganizowanych przez Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS w Sopocie. Właśnie prowadzone są zapisy do grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym celem zajęć jest zatrzymanie stosowania przemocy poprzez naukę panowania nad emocjami…

Zielona Góra. Dom Samotnej Matki przeniesiony do nowej siedziby
Przemoc domowa

Zielona Góra. Dom Samotnej Matki przeniesiony do nowej siedziby

Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze przeniósł się do nowej siedziby. W placówce prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka opiekę znajdą kobiety i dzieci uciekające przed domową przemocą. W nowych pokojach w budynku przy ulicy Wojska Polskiego spokój znajdą matki i ich dzieci często narażone nie tylko na psychiczną, ale też fizyczną przemoc w…

1 2 3 4