Przemoc domowa

Tychy. „19 dni” – kampania społeczna przeciw przemocy

Tychy już szósty raz włączą się w międzynarodową kampanię społeczną „19 dni”. Od 1 do 19 listopada 2021 roku odbywają się wykłady i warsztaty dla pracowników placówek oświatowych. Trwają też działania profilaktyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Miasto już po raz szósty uczestniczy w kampanii, która zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF).

Celem kampanii jest nie tylko zwrócenie uwagi na problem przemocy, ale także budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców np. w informacje gdzie, w razie problemów szukać pomocy.

Jak informuje Urząd Miasta do akcji zaproszono m.in. szkoły, przedszkola i miejskie instytucje. Do działań włączyły się także: Centrum Handlowe Gemini Park Tychy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Policja.

W tym roku organizatorzy przygotowali wykłady i warsztaty dla pracowników miejskich placówek oświatowych i miejskich instytucji na temat przemocy w rodzinie. Zaplanowano również działania profilaktyczne skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży.

Przez 19 dni listopada napis TYCHY przy al. Niepodległości oraz „Żyrafa” w Parku Miejskim będą podświetlone na pomarańczowo, a na budynku Dworca PKP pojawią się plakaty. Również Galeria Gemini włączyła się do kampanii – na pylonach informacyjnych, monitorach multimedialnych i dominantach pojawi się grafika dotycząca kampanii.

Źródło: oprac. za Nowinami Tyskimi. Zdjęcie UM Tychy.

4 listopada 2021