Przemoc domowa

Świętochłowice. Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, w dniach od 27 września do 2 października, organizują Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy.

Będzie to jest doskonałą okazją do mówienia wprost o różnych formach przemocy, a także o problemie uzależnień od alkoholu i narkotyków, które często potęgują zachowania związane z użyciem przemocy.

Przemoc to problem, który dotyczy zarówno kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, przyjmując różne oblicza. Jest zjawiskiem, które występuje powszechnie, niezależnie od kultury, wykształcenia, szerokości geograficznej, obejmuje wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe. Wpisuje się w pejzaż codzienności. To skłonność do zachowania czynnego lub werbalnego skierowanego przeciwko komuś lub czemuś. Skutki zawsze są podobne. Z tym zjawiskiem związany jest nieodzownie ból, cierpienie, łzy, upokorzenie, krzywda.

W ramach Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy planowane są liczne wydarzenia. Pojawią się artykuły tematyczne Ukaże się informator na temat miejsc, gdzie można szukać pomocy w przypadku doświadczania przemocy oraz uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 29 września 2021 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbędzie się ogólnodostępna Miejska Konferencja „Bez przemocy, bez używek”.

Zwieńczeniem całego tygodnia będzie Piknik Rodzinny organizowany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji “Skałka” w Świętochłowicach, 2 października 2021 roku, czyli Międzynarodowym Dniu bez Przemocy. Podczas Pikniku odbędą się gry i zabawy dla całych rodzin, malowanie twarzy, pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek.

Źródło: swiony.pl.

21 września 2021