Tag:niepełnosprawni studenci

Rozwiązania wspierające niepełnosprawnych studentów
News

Rozwiązania wspierające niepełnosprawnych studentów

– Osoby niepełnosprawne chcą czuć się samodzielne i sprawcze. Móc swobodnie studiować bez konieczności bycia zdanym na innych. Odpowiadamy na potrzeby naszych studentów, ponieważ je znamy i jesteśmy na nie uważni – powiedziała w trakcie seminarium „Akademia dostępności – uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” dr hab. Anna Siwik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  W…

Kraków. HELPI – nowoczesny system wsparcia na AGH
Niepełnosprawność

Kraków. HELPI – nowoczesny system wsparcia na AGH

Dla komfortu i wygody niepełnosprawnych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, uczelnia uruchomiła właśnie system o nazwie HELPI, który ma pomóc żakom w sprawnej komunikacji z pracownikami AGH.  Szybko i bez wychodzenia z domu mogą zapisać się na zajęcia sportowe, zarezerwować miejsce w akademiku czy poprosić o wsparcie. System jest intuicyjny, prosty w obsłudze i szybki. Dzięki niemu…

Opole. Politechnika przyjazna niepełnosprawnym studentom
Niepełnosprawność

Opole. Politechnika przyjazna niepełnosprawnym studentom

Politechnika Opolska prowadzi szereg inwestycji, których celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych na uczelni. W ramach udziału w projekcie o nazwie ”Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” w placówce pojawiły się m.in. nowe windy i pętle induktofoniczne, które wspomagają słuch. – Staramy się w różny sposób dostosowywać Politechnikę Opolską na potrzebę osób z niepełnosprawnościami…

Tarnów. Projekt PWSZ dla niepełnosprawnych studentów
Niepełnosprawność

Tarnów. Projekt PWSZ dla niepełnosprawnych studentów

Projekt pn. „P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie” ma na celu poprawę dostępności wśród studentów i pracowników z niepełnosprawnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych, a także podniesienie świadomości i kompetencji pracowników uczelni z zakresu niepełnosprawności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności architektonicznej,…

Niepełnosprawność

Lublin. Uniwersytet Przyrodniczy udzieli wsparcia niepełnosprawnym studentom

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie w sprawie współpracy na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia w ramach realizacji programu „Uczelnie otwarte dla osób niepełnosprawnych”. Podpisane porozumienie zakłada przede wszystkim wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia, a także wsparcie merytoryczne studentów i doktorantów piszących prace dyplomowe…

News, Niepełnosprawność

Zmiana w finansowaniu funduszu wsparcia studentów niepełnosprawnych na uczelniach

Tarcza Antykryzysowa, która przewiduje wsparcie dla podmiotów dotkniętych kryzysem, wprowadza również nowe regulacje dla uczelni wyższych. Wśród jej zapisów pojawia się fragment mówiący o zmianach w finansowaniu funduszu wsparcia studentów niepełnosprawnych na uczelniach. Na polskich uczelnia studiuje blisko 22 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi 2 proc. wszystkich studentów. Nowe przepisy, przyjęte w ramach Tarczy 4.0,…

News, Niepełnosprawność

,,Nauka bez Barier’’- studenci z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych

Sytuacja niepełnosprawnych studentów w Polsce jest trudna, co dostrzegła także Najwyższa Izba Kontroli. Może to, przynajmniej w części, zmienić kampania „Nauka bez Barier”. Jest to projekt informacyjno-edukacyjny fundacji Neuron Plus, który potrwa do grudnia 2020 r. i ma wpływać na poprawę dostępności nauki i szkolnictwa wyższego dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Odczuwają oni nie tylko…

News, Niepełnosprawność

Tylko 2 proc. osób z niepełnosprawnościami studiuje na polskich uczelniach

Udział studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami wśród ogólnej liczby słuchaczy uczelni wyższych rośnie systematycznie od lat 90-tych. Wciąż jednak jest ich zbyt mało w porównaniu do potencjału tej grupy społecznej. Blisko 20 lat temu było tylko 826 niepełnosprawnych studentów wśród około 1 mln żaków. Liczba ta stanowiła ledwie 0,08 proc. braci akademickiej. Na szczęście od…