Tylko 2 proc. osób z niepełnosprawnościami studiuje na polskich uczelniach
News, Niepełnosprawność

Tylko 2 proc. osób z niepełnosprawnościami studiuje na polskich uczelniach

Udział studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami wśród ogólnej liczby słuchaczy uczelni wyższych rośnie systematycznie od lat 90-tych. Wciąż jednak jest ich zbyt mało w porównaniu do potencjału tej grupy społecznej.

Blisko 20 lat temu było tylko 826 niepełnosprawnych studentów wśród około 1 mln żaków. Liczba ta stanowiła ledwie 0,08 proc. braci akademickiej. Na szczęście od tamtego momentu współczynnik ten systematycznie rośnie. Przykładowo w roku akademickim 2000/2001 studentów z niepełnosprawnościami było 0,16 proc., czyli ok. 2,5 tys. osób. Z kolei sześć lat później niepełnosprawni studenci stanowili 1,02 proc. czyli ok. 20 tys. Wskaźnik udziału studentów z niepełnosprawnościami w ostatnich latach oscyluje wokół 2 proc., lecz w liczbach bezwzględnych maleje.

Sytuacja ta jest prawdopodobnie spowodowana niżem demograficznym w wyniku którego spada liczba osób chcących zdobyć wyższe wykształcenie. Obecnie w Polsce studiuje ponad 1,2 mln osób, lecz były momenty, kiedy liczba ta wynosiła ok. 2 mln. Osoby z niepełnosprawnościami najczęściej wybierają uniwersytety. Na drugim miejscu znajdują się wyższe szkoły zawodowe, a na kolejnych pozycjach uczelnie ekonomiczne, techniczne i pedagogiczne.

Mimo, że trend dotyczący obecności studentów z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych jest pozytywny, wciąż jest miejsce, aby takich osób było więcej. Nie tylko tych z problemami narządów ruchu (choć jest ich najwięcej), ale również studentów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych czy słabowidzących. Warto też pamiętać o młodych ludziach z chorobami przewlekłymi. Przyjmuje się, że stanowią oni około 10 proc. społeczeństwa, jednakże wśród studentów jest ich pięć razy mniej.

Co więcej, jak podaje Narodowy Spis Ludności z 2012 roku – odsetek niepełnosprawnych osób z wyższym wykształceniem wynosił 7,6 proc.. Natomiast w grupie osób zdrowych współczynnik ten to 17,5%, czyli ponad dwa razy więcej. W ciągu następnych kilku lat te dysproporcje jeszcze się zwiększyły – z 9 do 26 proc.

Polskie prawo zapewnia równy dostęp do szkolnictwa wyższego osobom z niepełnosprawnościami. Ustawa o szkolnictwie wyższym wymaga od uczelni wyższych stwarzania studentom z niepełnosprawnością i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Z wywiązywaniem się z tych zaleceń bywa jednak różnie.

źródło: Rampa

22 marca 2020