Niepełnosprawność

Opole. Politechnika przyjazna niepełnosprawnym studentom

Politechnika Opolska prowadzi szereg inwestycji, których celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych na uczelni. W ramach udziału w projekcie o nazwie ”Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” w placówce pojawiły się m.in. nowe windy i pętle induktofoniczne, które wspomagają słuch.

– Staramy się w różny sposób dostosowywać Politechnikę Opolską na potrzebę osób z niepełnosprawnościami – podkreśla Anna Klugar, kierownik Biura Projektów Europejskich na Politechnice Opolskiej.

– Zamontowaliśmy dwie windy, pętle induktofoniczne w naszych budynkach i szlabany. Dostosowaliśmy również w inny sposób uczelnie, mianowicie zadbaliśmy o kadrę dydaktyczną i administracyjną, żeby podniosła swoje umiejętności i wiedzę na temat studentów z niepełnosprawnościami.

Jak dodaje Anna Klugar, w ramach projektu zamontowano również nowe oprogramowania w jedenastu kioskach multimedialnych, zmodernizowano stronę internetową uczelni, ale nie tylko.

– Teraz jesteśmy w trakcie bardzo ważnego zadania w ramach tego projektu. Chodzi o oznakowanie uczelni, tak, żeby było to oznakowanie spójne i dostępne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodajmy, że od blisko roku Politechnika Opolska współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu uczelnia realizuje szereg działań aktywizujących studentów w potrzebie.

Źródło: oprac. za radio.opole.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

11 lutego 2022