Niepełnosprawność

Świadczenie wspierające też dla ubezpieczonych w KRUS

Choć wnioski o nowe świadczenie wspierające przyjmuje wyłącznie ZUS, to mogą je składać także ubezpieczeni w KRUS. Ubezpieczeni w KRUS mają wątpliwości, czy oni również mogą starać się o nowe świadczenie, skoro wnioski przyjmuje wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiedź brzmi: tak.

Świadczenie wspierające przyznaje i wypłaca ZUS na podstawie decyzji WZON-u, czyli Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Najpierw musimy złożyć wniosek do WZON-u o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aby ubiegać się o wydanie takiej decyzji, trzeba mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony odpowiednim orzeczeniem. Dopiero po wydaniu decyzji przez WZON, można wnioskować o świadczenie do ZUS-u 

– wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo świadczenie wspierające

Przypomnijmy, że o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • mają decyzję WZON ustalającą poziom potrzeby wsparcia na uprawniającym poziomie tj. od 70 do 100 pkt.
  • są obywatelami Polski albo UE lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
  • zamieszkują na terytorium Polski przez okres, w którym otrzymują świadczenie.

Ile wynosi świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (do 1 marca 2024 roku jest to kwota 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od ustalonego w decyzji WZON poziomu potrzeby wsparcia. Po tegorocznej waloryzacji świadczenie wspierające wzrośnie.

Źródło: oprac. za pomorska.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

29 lutego 2024