News

Ogólnopolskie liczenie osób w kryzysie bezdomności

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Jest to szczególnie istotne, gdyż w ostatnich latach badanie nie było przeprowadzane ze względu na pandemię Covid-19. 

Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Tegoroczna akcja liczenia bezdomnych miała miejsce w nocy z 28/29 lutego. Akcja zorganizowana została przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo zwróciło się do wszystkich wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach w 2024 r.

W akcji uczestniczyli strażnicy miejscy, policjanci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz centra zarządzania kryzysowego. Przeprowadzający badania zbierali informacje od bezdomnych dotyczące ich wieku, wykształcenia oraz tego, ile lat spędzili już bez dachu nad głową.  Oprócz zbierania informacji o osobach bezdomnych oferowano im pomoc oraz informowano o formach pomocy.

Patrole docierały wszędzie tam, gdzie osoby bezdomne przebywają na co dzień w miejsca niemieszkalne (klatki schodowe, wraki samochodów, działki, pustostany, zsypy na śmieci, itp.) oraz do placówek dla osób bezdomnych, takich jak noclegownie, schroniska, ogrzewalnie, dworce, jadłodajnie, podczas wydawania posiłków przez organizacje charytatywne, przy przystankach tramwajowych czy na działkach.

Szczegółowe dane z tegorocznej akcji poznamy za kilka dni.

Źródło: Internet. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

29 lutego 2024