Przemoc domowa

Słupsk. Mieszkanie dla osób dotkniętych przemocą domową

W Słupsku oddano do użytku mieszkanie dla osób, które doświadczają przemocy domowej. Znajdzie tam całodobowe schronienie, spokój i szansę na usamodzielnienie maksymalnie osiem osób w jednym czasie, w tym trzy odrębne rodziny. 

Mieszkanie składa się z siedmiu pomieszczeń, w tym kuchni, łazienki i pięciu pokoi. Jeden z pokoi przeznaczony został na pokój dzienny, tzw. salon, z kącikiem zabaw dla dzieci, dużym stołem, sprzętem RTV. Kolejny pokój jest przeznaczony do nauki. W sytuacji większego zapotrzebowania na schronienie pokój zostanie wykorzystany na schronienie dla większej rodziny z dziećmi.

Mieszkanie będzie funkcjonowało w strukturach MOPR-u, będzie koordynowane i nadzorowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej – PIKBAZA. Osoby przebywające w schronieniu uzyskają wsparcie osoby pierwszego kontaktu, socjalne oraz specjalistyczną pomoc prawną/psychologiczną, pedagogiczną (asystent rodziny), zgodnie ze sporządzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym planem pomocy.

Mieszkanie wymagało kompleksowego remontu. W celu pozyskania środków na jego przeprowadzenie MOPR w imieniu Miasta Słupska wystąpił w konkursie z wnioskiem pn. „Wsparcie jednostek samorządowych w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i uzyskał dofinansowanie w wysokości 89.800 zł.

Ponadto MOPR pozyskał z funduszy Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę prawie 70 tys. zł na pokrycie kosztów wyposażenia mieszkania w meble, sprzęt agd, panele podłogowe, rolety okienne, zasłony i niezbędne materiały i sprzęty do codziennego funkcjonowania osób przebywających w mieszkaniu (ręczniki, pościel, środki czystości, przybory kuchenne).

Źródło: oprac. za gp24.pl. Zdjęcie – fot. MOPR Słupsk.

26 lutego 2024