Bezrobotność

Rynek pracy się ożywia. Poziom bezrobocia rekordowo niski

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na koniec roku w rejestrach urzędów pracy figurowało 895,7 tys. osób. To pierwsza taka sytuacja od ponad trzech dekad – informuje resort.

Szacowana przez ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2021 r. wyniosła 5,4 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian, a w zestawieniu z końcem 2020 r. była niższa o 0,9 punktu proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2021 r. kształtowała się w przedziale od 3,0 proc. w województwie wielkopolskim do 8,6 proc. w warmińsko-mazurskim.

W porównaniu do stanu z końca listopada 2021 r. liczba bezrobotnych w grudniu zmniejszyła się o 3,1 tys. osób, czyli o 0,3 proc.

Dla przykładu, w grudniu 2018 r. bezrobocie wzrosło o 1,9 proc., a w grudniu 2019 i 2020 r. o 2,0 proc.

– Porównując poziom bezrobocia w końcu 2021 r. do stanu sprzed początku epidemii COVID-19 liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 24,2 tys. osób, czyli o 2,6 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 0,1 pkt. proc. W lutym 2020 r. wynosiła ona 5,5 proc – podaje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W grudniu 2021 r. (według wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 96 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To co prawda o 17,6 tys. (15,5 proc.) mniej niż w listopadzie 2021 r., ale o 14,7 tys. (18,1 proc.) więcej niż w grudniu 2020 r.

Źródło: oprac. za wiadomoscihandlowe.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

7 stycznia 2022