Tag:MRiPS

200 mln zł na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
News

200 mln zł na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Blisko 200 mln zł będą mogły w sumie otrzymać podmioty ekonomii społecznej w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od wielu lat koncentruje się na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej. 30 października br. weszła w…

5,5 mln zł na wsparcie dla bezdomnych w 2023 roku
News

5,5 mln zł na wsparcie dla bezdomnych w 2023 roku

W 2023 roku na walkę z problemem bezdomności Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże 5,5 mln zł. To m.in. profilaktyka, wsparcie osób zmagających się z kryzysem bezdomności, a także wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Minister Marlena Maląg podpisała nową wersję programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Inspirowanie i wspieranie…

Nowa edycja programu Senior plus. Rusza nabór wniosków
Seniorzy

Nowa edycja programu Senior plus. Rusza nabór wniosków

Rusza nabór wniosków w programie Senior plus w edycji 2023. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub funkcjonowanie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywności uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Budżet programu w tej edycji to 60 mln zł. Oferty należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi…

Ogólnopolska debata na temat przemocy domowej
News

Ogólnopolska debata na temat przemocy domowej

22 listopada w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się ogólnopolska konferencja „Nie otwieraj drzwi przemocy” z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz sekretarz stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anny Schmidt. Tego samego dnia został przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wprowadza…

32 mln zł na rozwój usług społecznych
News

32 mln zł na rozwój usług społecznych

Usługi społeczne realnie poprawiają jakość życia lokalnych społeczności, rodzin, osób w różnym wieku. Na ich rozwój w ramach konkursu grantowego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło ponad 32 mln zł. W środę (12 października) w siedzibie resortu przedstawiciele samorządów podpisali umowy o powierzenie grantów. Obok troski o bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin, ważną część polityki społecznej…

Są pieniądze na pomoc bezdomnym. Można składać wnioski
Bezdomność

Są pieniądze na pomoc bezdomnym. Można składać wnioski

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła dodatkowy nabór ofert w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym”. Wnioski można składać do 23 września 2022 r. Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczono 5 mln zł. „Zachęcam do zgłaszania projektów interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Takie działania mogą zostać dofinansowane kwotą…

Walka z cyfrowym wykluczeniem osób starszych. Rząd dofinansuje kluby seniora
Wykluczenie cyfrowe

Walka z cyfrowym wykluczeniem osób starszych. Rząd dofinansuje kluby seniora

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że resort rozpoczyna wdrażanie projektu, mającego podnieść kompetencje cyfrowe seniorów. Dzięki temu, osoby starsze będą mogły rozwijać umiejętności oraz troszczyć się o swoje bezpieczeństwo i aktywność. Szefowa MRiPS na konferencji prasowej 30 siepnia w Ministerstwie Cyfryzacji poinformowała o ogłoszeniu nowego konkursu cyfrowych klubów seniora. Jego celem jest…

Będzie nowy algorytm finansowania warsztatów terapii zajęciowej
Niepełnosprawność

Będzie nowy algorytm finansowania warsztatów terapii zajęciowej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad rozporządzeniem zmieniającym algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Chodzi m.in. o wyższe dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Rząd wycofał się z wcześniejszych planów, aby wesprzeć te placówki pomocą związaną z wysoką inflacją. Na takie rozwiązanie nie zgodziły się same WTZ-y,…

Ponad milion cudzoziemców pracuje legalnie w Polsce
News

Ponad milion cudzoziemców pracuje legalnie w Polsce

Liczba osób, które w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podały obywatelstwo inne niż polskie, przekroczyła milion. – To oznacza, że ponad milion cudzoziemców pracuje w Polsce legalnie – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, na drugim miejscu są Białorusini, a dalej – Gruzini. Według danych na koniec…

RPO pyta. Czy zwiększy się dofinansowanie dla WTZ?
Interwencje, News

RPO pyta. Czy zwiększy się dofinansowanie dla WTZ?

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika z pytaniem, czy jest planowane zwiększenie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Te placówki zmagają się z ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania. Pracownicy warsztatów terapii zajęciowej wystosowali do ministra Pawła Wdówika apel o zwiększenia dofinansowania miesięcznego kosztu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej wspomagających proces…

1 2 3 5