Seniorzy

Przasnysz. Aby seniorzy nie byli sami

W pracowni batiku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przasnyszu odbyło się spotkanie z seniorami, w ramach projektu poświęconego łagodzeniu skutków pandemii wśród osób 60+. Jest to projekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, który od kilku miesięcy jest realizowany w trzech gminach województwa mazowieckiego, w Przasnyszu, Wyszogrodzie i Bogutach-Piankach.

– Skierowaliśmy nasze działania do seniorów tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii i wykluczeniu społecznemu, oraz zaproponować im wyjście z domu, spotkania, aktywność społeczną i kulturalną, pomoc psychologiczną i opiekę duchową. Przygotowaliśmy szereg interdyscyplinarnych propozycji, do których realizacji zaprosiliśmy samorządy trzech gmin. Będą one realizowane do września. Potem będziemy chcieli sprawdzić, czy stan zdrowia i kondycja psychiczna seniorów poprawią się. Jeśli tak się stanie, to taki program będzie mógł być realizowany w każdej gminie w Polsce – mówi prof. Agnieszka Sowa-Kofta, kierownik pionu polityki społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.

Jak podkreślali przedstawiciele UKSW i IPiSS, ten projekt naukowy ma na celu stworzenie modelu proponującego wprowadzenie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ pandemii na życie osób starszych.

– Już teraz widzimy, jak pozytywne skutki społeczne przynosi ten projekt. Mam nadzieję, że to, co zaczyna się teraz w Przasnyszu, będzie miało przełożenie na cały kraj – mówił w czasie konferencji prasowej burmistrz Łukasz Chrostowski.

Wybrane do realizacji projektu trzy mazowieckie gminy mają znaczną populację osób starszych, powyżej 27 proc. udziału osób 60 lat i więcej w ogólnej strukturze wieku, i związane z tym ryzyko pogłębiającego się wykluczenia społecznego tej grupy w czasie pandemii COVID-19. W Przasnyszu, za osiem lat – według badań przeprowadzonych przez urząd miejski – ponad 60 proc. mieszkańców osiągnie 50 lat życia.

– To ważne, że w realizacji tego projektu, każdy samorząd mógł dodać od siebie pewne propozycje. W Przasnyszu były to m.in. warsztaty batiku czy pielgrzymki. Będzie również zorganizowana wystawa „Przasnysz dawniej i dziś” oraz wydanie publikacji opartej na wspomnieniach naszych seniorów. To pierwszy tak uniwersalny projekt i trzeba, aby był kontynuowany – mówiła Joanna Cieślik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

W zajęciach uczestniczy ok. 30 osób, ale w ramach projektu przygotowano także ofertę skierowaną do osób, które ze względu na stan zdrowia nie opuszczają swoich domów. Odwiedza ich fizjoterapeuta, uczestniczą w indywidualnych rozmowach z psychologiem.

Źródło oprac. za plock.gosc.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock. 

31 lipca 2022