Bezdomność

Suwałki. Zamiast Izby Wytrzeźwień – ogrzewalnia

W Suwałkach od września nie będzie działać Izba Wytrzeźwień, którą prowadziła Spółdzielnia Socjalna Perspektywa. W to miejsce zostanie utworzona ogrzewalnia prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwalony został nowy Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Jedną z istotnych zmian w dokumencie jest funkcjonowanie w strukturach ośrodka całodobowej ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach.

31 sierpnia br. przestaje funkcjonować Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych, prowadzone od 2016 roku przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa” przy ul. Sportowej 24. Spółdzielnia  wystąpiła o rozwiązanie umowy z uwagi na brak dalszej możliwości zapewnienia obsady lekarskiej.

Powstająca w to miejsce ogrzewalnia, zgodnie z ustawowym jej przeznaczeniem, umożliwi tymczasowe schronienie, bezpieczny i interwencyjny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach.

– Nasza ogrzewalnia świadczyć będzie usługi przez 7 dni w tygodniu, całodobowo i całorocznie. Na miejscu zapewnimy możliwość ogrzania się, gorący napój, możliwość wymiany odzieży i opiekę opiekuna – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W Ogrzewalni będą mogły przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Z ogrzewalni będzie mógł korzystać każdy niezależnie od formy dotarcia. Również dotyczyć to będzie osób dostarczonych przez Policję lub Straż Miejską o ile nie będą zagrażać one życiu i zdrowiu własnemu/innych osób bądź nie spowodują swoim zachowaniem zgorszenia. Takie osoby będą przewożone przez Policję stosownie na SOR bądź do jednostki Policji.

W czerwcu poinformowaliśmy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach  o tym, że z dniem 31 sierpnia kończy działalność  Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych, funkcjonujące na zasadzie izby wytrzeźwień oraz o zamiarze prowadzenia w strukturach MOPR od września ogrzewalni całodobowej – dodaje Prezydent Suwałk – Myślę, że współpraca zarówno pomiędzy Policją i Szpitalem, a Miastem będzie w tym zakresie przebiegała prawidłowo – podsumowuje Czesław Renkiewicz.

Źródło: UM Suwałki. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

31 lipca 2022