Niepełnosprawność

Rudnik nad Sanem. Rehabilitacja 25 plus

Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus” realizuje niżański powiat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. To jego druga edycja. Kosztował ponad 520 tys. złotych: około 412 tys. złotych dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy, a resztę dla Oddziału Rewalidacyjno-Wychowawczego. Pieniądze wyłożył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną i nie pracujących, a w związku z tym nie objętych rehabilitacją społeczną.

W programie uczestniczy 19 osób, które miały zajęcia z terapeutami, psychologami oraz fizjoterapeutą.

– Zajęcia w ramach kół zainteresowań  (artystycznego, sportowego i komputerowego) miały między innymi na celu zwiększenie ich życiowej samodzielności oraz zawodowej aktywizacji. Były to więc zajęcia z gospodarstwa domowego, pielęgnacji zieleni, rękodzieła, stolarstwa i introligatorstwo. Możliwość zaś przebywania w grupie rówieśniczej pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości, eliminuje monotonię dnia codziennego, pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach i otworzyć się na innych ludzi – powiedziała Marta Szczepańska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Dzięki pieniądzom otrzymanym z PFRON zakupiono też sprzęt rehabilitacyjny i komputerowy.

Źródło: oprac. za sandomierz.gosc.pl. Zdjęcie – SOSW.

31 lipca 2022