Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
News, Uzależnienia

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Obchody tego wydarzenia mają na celu zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i leków w celu odurzania się. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, ta problematyka stanowi duże zagrożenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamikę zmian na „scenie narkotykowej” związaną z szybkim tempem pojawiania się niebezpiecznych substancji psychoaktywnych powodujących ostre zatrucia dzieci i młodzieży, uzależnienia, a nawet zgony.

Dzień ten jest też okazją do pokazania osobom uzależnionym, że przy wsparciu ze strony bliskich i specjalistów możliwy jest powrót do życia bez narkotyków.

Statystyki podają, że w efekcie zażycia substancji psychoaktywnych każdego roku w Polsce umiera blisko 200 osób. Najczęściej są to mężczyźni w grupie wiekowej pomiędzy 20 a 39 rokiem życia. Dużo więcej bo ponad dwa tysiące osób uległo zatruciu w ubiegłym roku. Statystyki nie podają danych pacjentów, wśród których kontakt z narkotykami znajduje swój finał w postaci chorób psychicznych, somatycznych i prób samobójczych. Należy podkreślić, że działanie tych substancji ma wpływ na funkcjonowanie życia rodzinnego, środowiskowego oraz społecznego, niejednokrotnie prowadząc do społecznego wykluczenia.

Ten dzień to dobra okazja do podkreślenia znaczenia przeciwdziałania zagrożeniu, a także zachęta kierowana do właściwych organów by zaangażowały się w pracę nad zapobieganiem i leczeniem narkomanii poprzez programy edukacyjne i zdrowotne, chroniąc w ten sposób osoby najbardziej narażone.

Kryzys spowodowany przez Covid-19 stwarza niebezpieczeństwo łatwiejszego sięgania po alkohol i narkotyki syntetyczne. To z kolei prowadzi do większych stresów i niepokojów oraz uciekania się, w sytuacji braku pracy, do handlu narkotykami z dużymi organizacjami, które wykorzystują trudną sytuację do wzbogacenia się za wszelką cenę.

Światowy dzień przeciwko nadużywaniu i handlu narkotykami został wprowadzony przez ONZ w celu zjednoczenia państw w walce przeciwko nielegalnemu przemytowi środków odurzających i wzmocnieniu programów prewencji przed uzależnieniem od narkotyków i troski o ofiary. W skali światowej oblicza się, że co roku umiera z powodu narkotyków 600 tys. osób, a sięgających po nie jest ok. 270 mln.

źródło: Internet

28 czerwca 2020