Przemoc domowa

Lublin. Kampania przeciwdziałania przemocy domowej

564 kobiet, 84 mężczyzn oraz 106 dzieci – to ofiary przemocy, do której doszło w lubelskich rodzinach ubiegłym roku. Tak wynika z policyjnych statystyk. Miasto rusza z kampanią przeciwdziałania takim aktom – Nie musisz się bać.  

Miasto rusza z bezpłatnymi warsztatami szkoleń dla pracowników szkół i placówek ochrony zdrowia. Chodzi o grupy zawodowe mające częsty kontakt z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

Najbliższe warsztaty odbędą się 29 września (godz. 9) w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 10 w Lublinie, przy ul. Kalinowszczyzna 70. Dalsze terminy warsztatów ustalane będą w zależności od liczby osób zgłaszających chęć uczestnictwa.

W ramach warsztatów przewidziano m.in. zajęcia praktyczne obejmujące zasady wypełniania formularza „Niebieska Karta – A”, omówienie kwestionariuszy oceny ryzyka wystąpienia przemocy oraz sposobów reagowania na symptomy przemocy wśród rodzin uczniów oraz pacjentów.

Z danych policji wynika, że w Lublinie 2020 r. sporządzone zostały 654 formularze „Niebieska Karta-A”. – W wyniku przemocy domowej ogółem pokrzywdzonych było 754 osób, w tym 564 kobiet, 84 mężczyzn oraz 106 małoletnich. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie wynosi 659, w tym 80 kobiet, 578 mężczyzn, 1 nieletni – poinformowano policyjnym w sprawozdaniu za 2020 r. które otrzymali miejscy radni. Policjanci zatrzymali 269 osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Osoby zainteresowane ofertą szkoleń prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR przy ul. Głębokiej 11, tel. 81 466 54 86 lub 87, email: sekcjank@mopr.lublin.eu.

Źródło: oprac, za Kurierem Lubelskim. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

 

 

28 września 2021