Tag:Lublin

Lublin. „Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania” 
Przemoc domowa

Lublin. „Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania” 

Całodobowe specjalistyczne poradnictwo, szkoła dla rodziców, warsztaty psychologiczne i prawne to oferta pomocy świadczonej przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie m.in. w ramach projektu osłonowego „Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania”. Głównym celem realizowanego w 2022 roku projektu jest poszerzenie zakresu wsparcia w przeciwdziałaniu przemocy. – Projekt realizowany przez Centrum Interwencji Kryzysowej jest odpowiedzią…

Lublin. Rusza Centrum Pomocy Dzieciom
Przemoc domowa

Lublin. Rusza Centrum Pomocy Dzieciom

W Lublinie powstało Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) – będzie ono kompleksowo pomagać ofiarom przemocy domowej zapewniając wsparcie dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz ich opiekunom. CPD zostało utworzone przez Fundację Sempre a Frente we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę przy wsparciu miasta Lublin. Jest to szósta tego typu placówka w kraju i…

Lublin. Warsztaty terapii zajęciowej bardziej przyjazne i komfortowe   
Niepełnosprawność

Lublin. Warsztaty terapii zajęciowej bardziej przyjazne i komfortowe   

Miasto Lublin pozyskało środki finansowe z PFRON, które posłużą poprawie infrastruktury czterech warsztatów terapii zajęciowej. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na realizację inwestycji, które wpłyną na jakość i skuteczność prowadzonej rehabilitacji, a także poprawią warunki techniczne budynków, w których odbywają się zajęcia. Z efektów dofinansowania skorzysta łącznie 130 uczestników tych placówek. – Warsztat terapii zajęciowej stwarza…

Lublin. Wsparcie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców
Niepełnosprawność

Lublin. Wsparcie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców

Po raz kolejny Miasto Lublin przekaże lubelskim organizacjom pozarządowym środki finansowe na wspieranie aktywności i rehabilitację mieszkających w Lublinie osób z niepełnosprawnościami. W tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 150 tys. zł. – Zapewnienie dostępności różnych sfer życia osobom z niepełnosprawnościami i wspieranie ich w codziennym funkcjonowaniu to jeden z priorytetów naszej…

Lublin. Osadzeni bronią prac licencjackich
Więzienie

Lublin. Osadzeni bronią prac licencjackich

Kolejnych pięciu osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie obroniło prace licencjackie z zakresu nauk o rodzinie na KUL. – Im chodzi nie tylko o zdobycie zawodu, ale o znalezienie sensu życia – mówi mjr Joanna Turowska, psycholog w lubelskiej placówce penitencjarnej. Obecnie w Areszcie Śledczym w Lublinie trwają prace nad uruchomieniem naboru na II stopień…

Lublin. Nieprzetarty Szlak pełen emocji
Niepełnosprawność

Lublin. Nieprzetarty Szlak pełen emocji

Ponad 20 spektakli teatrów z Polski oraz pokazy wideo przygotowane przez grupy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA zaprezentowano podczas 32. Przeglądu Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie. Swoją twórczość przedstawiały osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. – W tym przeglądzie jest cudowne, że nikt nie traktuje go jak konkursu, czy zawodów. Wszyscy mogą czuć się wyróżnieni,…

Lubelskie uczelnie prawie bez barier
Niepełnosprawność

Lubelskie uczelnie prawie bez barier

Asystent dydaktyczny, osoba do przygotowania notatek czy tłumacz z języka migowego –  uczelnie wyższe stają się coraz bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom – mówi dyrektorka Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Alicja Borzęcka-Szajner. – Liczba studentów z niepełnosprawnościami jest dosyć stabilna i od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie….

Lublin. 50 tysięcy godzin dodatkowej pomocy
Niepełnosprawność

Lublin. 50 tysięcy godzin dodatkowej pomocy

Asystent osobisty to osoba pomagająca osobom z niepełnosprawnościami. W Lublinie usługa ruszy od maja. Jest bezpłatna. Miasto otrzymało dodatkowe pieniądze na sfinansowanie programu. Chodzi o 2,3 mln zł. Od 26 kwietnia można będzie składać wnioski o objęcie osoby niepełnosprawnej usługą asystenta osobistego. Lublin był jednym z pierwszych miast w Polsce, który zaczął realizację tego programu….

Lublin. Wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej
Przemoc domowa

Lublin. Wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej

Przemoc w rodzinie to ciągle aktualny problem. Dotknąć może każdego człowieka bez względu na wiek, pozycję społeczną czy wykonywany zawód. W radzeniu sobie z tym trudnym doświadczeniem pomóc mogą profesjonalne placówki i zatrudnieni w nich specjaliści. Mieszkańcy Lublina skorzystać mogą ze wsparcia w tym zakresie udzielanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”, Stowarzyszenie „Kontakt” i…

Lublin. Powstaje Centrum Studiów KUL dla Osadzonych
Więzienie

Lublin. Powstaje Centrum Studiów KUL dla Osadzonych

W Areszcie Śledczym przy ul. Południowej w Lublinie powstaje Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Więźniowie w systemie dziennym będą mogli studiować nauki o rodzinie, specjalizacja: asystent osoby niesamodzielnej. Powstające Centrum Studiów KUL dla Osadzonych to efekt wieloletniej współpracy uniwersytetu z Aresztem Śledczym w Lublinie. – Od 2013 roku…

1 2 3 7