Wykluczenie społeczne

Kielce. Finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych

Aktywizacja niepełnosprawnych, wsparcie bezdomnych, integracja osób starszych. To działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, by zapobiegać wykluczeniom społecznym. W środę (24 maja) stowarzyszenia i fundacje otrzymały na ten cel finansowe wsparcie.

Sport nie ma ograniczeń. Wiedzą o tym członkowie Fundacji Dogadanka. Niepełnosprawność nie przeszkadza im w rozwijaniu sportowych pasji. Ze wsparcia fundacji na co dzień korzysta ponad 300 osób.

– Mamy projekt wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych kryzysem psychicznym. Mamy wsparcie asystenckie dla niepełnosprawnych, a także szeroką działalność sportową. Bierzemy udział w projekcie futsal bez barier i jeździmy na mecze w całym kraju – wymienia Aleksandra Bąk, prezes zarządu Fundacji Dogadanka.

Dziś fundacja jako jedna z blisko 50 otrzymała wsparcie na realizację kolejnych zadań.

– Otrzymaliśmy 21 tysięcy złotych. Przeznaczymy je na wsparcie osób niewidomych i słabosłyszących. Głównie na rehabilitację, wsparcie psychologiczne – tłumaczy Mirosław Szymczyk, prezes Świętokrzyskiego Związku Niewidomych.

Pomoc ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Caritas Diecezji Kieleckiej pieniądze przeznaczy na wsparcie bezdomnych.

– Chcemy objąć ich wsparciem przez zakup leków, środków opatrunkowych, przede wszystkim żywności, ubrań. To, co najbardziej potrzebne w codziennym funkcjonowaniu – powiedział ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie także na organizację imprez i festynów dla osób objętych działaniem organizacji pozarządowych.

– Turniej boccia, zawody lekkoatletyczne, spotkanie mikołajkowe. Dużo imprez i festynów po to, aby wesprzeć jak największą grupę osób niepełnosprawnych – zaznacza Andrzej Janowski, prezes Fundacji Beactive.

Warunkiem otrzymania środków jest realizacja zadań do końca roku.

– Organizacje pozarządowe wyłapują momenty i miejsca, gdzie instytucja nie widzi potrzeby.  Organizacja pozarządowa chce zniwelować dysfunkcjonalność – podkreśla Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Wsparcie dla stowarzyszeń i fundacji z regionu wyniosło 550 tysięcy złotych.

Źródło: oprac. za kielce.tvp.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

25 maja 2023