Tag:organizacje pozarządowe

Kielce. Finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych
Wykluczenie społeczne

Kielce. Finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych

Aktywizacja niepełnosprawnych, wsparcie bezdomnych, integracja osób starszych. To działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, by zapobiegać wykluczeniom społecznym. W środę (24 maja) stowarzyszenia i fundacje otrzymały na ten cel finansowe wsparcie. Sport nie ma ograniczeń. Wiedzą o tym członkowie Fundacji Dogadanka. Niepełnosprawność nie przeszkadza im w rozwijaniu sportowych pasji. Ze wsparcia fundacji na co dzień korzysta…

27 lutego Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych
News

27 lutego Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Dzień 27 lutego obchodzony jest na całej kuli ziemskiej jako Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To bardzo dobra okazja do podziękowania lokalnym organizacjom pozarządowym za ich zaangażowanie i ogromną pracę wykonywaną w różnych obszarach działalności społecznej.  Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły…

Dolnośląskie. 2,2 mln zł na utworzenie Ośrodków Czasowego Pobytu dla osób z niepełnosprawnościami
Niepełnosprawność

Dolnośląskie. 2,2 mln zł na utworzenie Ośrodków Czasowego Pobytu dla osób z niepełnosprawnościami

Samorząd województwa dolnośląskiego ogłosił dwa konkursy skierowane do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na ich realizację przeznaczono 2,2 mln zł. Oferty można składać do 16 grudnia.  Jak wyjaśniono w komunikacie, pierwszy konkurs ma na celu utworzenie Ośrodków Czasowego Pobytu – miejsc, gdzie rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności otrzymają kompleksowe wsparcie. Ośrodki te…

„Żywnościowy SOS” – startuje program dla organizacji pomocowych
Aktualia

„Żywnościowy SOS” – startuje program dla organizacji pomocowych

Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych – przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Pogarszająca się sytuacja jest wyzwaniem m.in. dla organizacji pomocowych. Aby je wesprzeć, Fundacja Biedronki uruchomiła program „Żywnościowy SOS”. Do rozdysponowania są ponad 4 miliony złotych. Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych…

Lublin. Wsparcie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców
Niepełnosprawność

Lublin. Wsparcie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców

Po raz kolejny Miasto Lublin przekaże lubelskim organizacjom pozarządowym środki finansowe na wspieranie aktywności i rehabilitację mieszkających w Lublinie osób z niepełnosprawnościami. W tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 150 tys. zł. – Zapewnienie dostępności różnych sfer życia osobom z niepełnosprawnościami i wspieranie ich w codziennym funkcjonowaniu to jeden z priorytetów naszej…

Niepełnosprawność

Wrocław. Rozdysponowano środki na aktywizację i szkolenia niepełnosprawnych

Blisko 30 wrocławskich organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na prowadzenie m.in. warsztatów i zespołów aktywizujących. Zajęcia odbywać się będą od 10 maja do końca 2021 roku. Działania organizacji będą się skupiać przede wszystkim na integrowaniu osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz wzmacnianiu niezależności ekonomicznej czy umiejętności komunikowania się. Chodzi o to, by przeciwdziałać…

Niepełnosprawność

Ponad 100 milionów złotych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Ponad 100 milionów złotych zostanie przekazanych organizacjom pozarządowym zajmującym się aktywizacją zawodową oraz poprawą sytuacji na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. 24 marca br. podpisano listę projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie Rozwój potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych. Zainteresowanie konkursem było duże, w efekcie czego do organizatora wpłynęły aż 144 wnioski, z których do…

Uzależnienia

Mazowsze. Ponad 2,5 mln zł na działania związane z profilaktyką uzależnień

Wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, promocja życia bez nałogów, edukacja o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych – to tylko część inicjatyw, które organizacje pozarządowe mogą podjąć dzięki dotacjom z budżetu Mazowsza. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert. Zgłaszać się można do 26 marca 2021 roku.  Uzależnienie od alkoholu niesie ze sobą…