Niepełnosprawność

Realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” wydłużona do dnia 31 grudnia 2026 roku

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużyła realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” o trzy kolejne lata szkolne:

  • rok szkolny 2023/2024 trwający od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku;
  • rok szkolny 2024/2025 trwający od dnia 1 września 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2025 roku;
  • rok szkolny 2025/2026 trwający od dnia 1 września 2025 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła decyzję o:

  1. zmianie nie później niż od 1 stycznia 2024 roku stawki osobowej przypadającej na jednego beneficjenta programu miesięcznie z kwoty w wysokości 2.500 zł na kwotę w wysokości 3.000 zł,
  2. umożliwieniu zawarcia umowy na realizację programu na okres nawet trzech lat.

W najbliższym czasie na stronie internetowej PFRON pojawi się komunikat dotyczący wyznaczenia terminu naboru wniosków dla roku szkolnego 2023/2024 oraz nowej wysokości stawki osobowej przypadającej na jednego beneficjenta programu miesięcznie.

Jednocześnie PFRON informuje, że nie przewiduje się zmian wzorów formularza wniosku i projektu planu wsparcia poza dodaniem nowego załącznika w postaci deklaracji w zakresie chęci zawarcia umowy na realizację programu nawet na okres trzech lat.

PFRON serdecznie zaprasza do udziału w programie.

Źródło: oprac. za pfron.org.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

25 maja 2023