Przemoc domowa

Grupy wsparcia dla kobiet w woj. śląskim

Zagadnienie przemocy dosięga głównie kobiet i dzieci, które są w wielu przypadkach zastraszane, a ich pewność siebie zostaje obniżona poprzez brak wiary we własną skuteczność. Osoba borykająca się z problemem przemocy domowej, dzięki przyznaniu się do problemu ma możliwość otrzymania potrzebnej pomocy i wsparcia.

Głównym instrumentem walki z przemocą jest „Niebieska karta”, która stanowi indywidualny plan pomocy osobie pokrzywdzonej. Niestety wiele osób doświadczających  przemocy nie dostrzega w sobie ofiary i nie zgłasza się do odpowiednich instytucji. Przemoc w rodzinie nie zawsze dotyczy przemocy fizycznej, lecz w wielu przypadkach również psychicznej, czego częstymi skutkami są obniżenie samooceny i wycofanie społeczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Kobiet Fundacja Klaster Innowacji Społecznych działająca w Gliwicach stworzyła inicjatywę “Bezpieczne Grupy Wsparcia”. Projekt ten finansowany jest z programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG, w ramach którego na terenie całego Śląska utworzone zostały Bezpieczne Grupy Wsparcia. Kobiety biorące udział w projekcie mają możliwość skorzystania z darmowych konsultacji z psychologiem i prawnikiem.

W przeciągu każdego miesiąca odbywa się około 35 godzin doradztwa specjalistycznego. Każda grupa uczestniczy w cyklu 44 warsztatów z arteterapii, gdzie uczestniczki mają możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami z osobami o podobnych doświadczeniach. Dodatkowo uczestniczki brały udział w spotkaniach z policjantami z pobliskich komisariatów, którzy poruszali tematy związane z procedurą Niebieskiej Karty oraz sposobami zgłaszania przemocy domowej. Policjanci opowiadali również o bezpieczeństwie w internecie, przestrzegali kobiety przed wyłudzeniami i oszustwami, których w obecnych czasach jest bardzo dużo.

Źródło: oprac. za mojekatowice.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot archiwum.

16 marca 2023