Imigranci

Caritas przekaże pakiety pomocowe dla imigrantów

Pakiety pomocowe przygotowane dla imigrantów przez Caritas Polska trafią do kościołów na terenach przygranicznych objętych stanem wyjątkowym i do Straży Granicznej – poinformowała we wtorek 5 października organizacja. Decyzje podjęto po wizycie w rejonie przy granicy z Białorusią w woj. podlaskim.

Caritas poinformowała że w poniedziałek (4 bm.) w Michałowie (Podlaskie) doszło do spotkania m.in. z udziałem proboszczów katolickich parafii w rejonie przygranicznym. Uczestniczył w nim również metropolita białostocki abp Józef Guzdek i zastępca dyrektora Caritasu Polska Cordian Szwarc.

Caritas Polska zadecydował o zakupie i dostarczeniu do parafii tysiąca pakietów Helps Pack, zawierających folię termiczną, wodę mineralną, batony energetyczne i ogrzewacze do rąk. Wszystko znajdzie się w specjalnych plecakach, które trafią do Straży Granicznej i do przygranicznych parafii.

Pomoc jest finansowana m.in. z kwesty przeprowadzonej pod kościołami 5 września, w ogłoszonym przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Dniu Solidarności z Afgańczykami, a także z wpłat na konto Caritasu Polska. Zebrano dotychczas blisko 3 mln zł.

Oprócz wsparcia udzielanego w trybie interwencyjnym przybywającym do Polski obcokrajowcom Caritas organizuje także pomoc systemową. Prowadzone przez organizację Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom zapewniają swoim podopiecznym m.in. pomoc konsultantów kulturowych oraz doradców integracyjnych i zawodowych, psychologów i prawników, a także dofinansowanie do wynajmu mieszkań, zakupu leków i odzieży, paczki z artykułami higienicznymi, kursy adaptacyjne i kursy języka polskiego. Od 2018 r. z różnych form pomocy Caritasu skorzystało ponad 14,5 tys. migrantów i uchodźców przebywających w Polsce.

Źródło: oprac. za niezależną. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

5 października 2021