Tag:pomoc

Zasady wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę
Aktualia

Zasady wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że od 16 stycznia br. zmieniły się zasady korzystania z formularza upraszczającego procedurę wysyłki pomocy humanitarnej do Ukrainy. Obecnie, korzystając z formularza możliwy jest transport pomocy humanitarnej przez wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą według następujących zasad: – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony w drogowych…

Kielce. Paczki żywnościowe dla mieszkańców Winnicy w Ukrainie
Aktualia

Kielce. Paczki żywnościowe dla mieszkańców Winnicy w Ukrainie

Kielce wraz z partnerami przygotowują kolejny transport z pomocą humanitarną dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Winnicy w Ukrainie. Tym razem będzie to około 310 paczek żywnościowych.  – Wiemy, że z dnia na dzień dramatycznie pogarsza się sytuacja mieszkańców ukraińskich miast. Ciągłe bombardowania powodują braki w dostawie prądu, zimno i wszechogarniający strach. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w…

Brzeg. W mieście liczą bezdomnych
Bezdomność

Brzeg. W mieście liczą bezdomnych

W Brzegu trwa ewidencjonowanie miejsc, w których mogą koczować bezdomni. Oprócz doraźnej pomocy, osoby pozbawione dachu nad głową mogą liczyć także na miejsce w schronisku, choć nie zawsze chcą z takiej możliwości korzystać. Do tej pory brzeska straż miejska naliczyła w mieście kilkunastu bezdomnych. Jak mówi jej komendant Krzysztof Szary, obecnie nie widać, by koczowali…

Warszawa. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy
Bezdomność

Warszawa. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy

W związku z obniżeniem się temperatury kierownictwo Komendy Stołecznej Policji wydało polecenia do poszczególnych komend powiatowych i rejonowych, aby zwiększyły aktywność w zakresie kontroli miejsc, w których gromadzą się osoby bezdomne – podał rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak. Patrole z komend rejonowych i powiatowych policji z garnizonu stołecznego (Warszawa i powiaty ościenne) będą…

Pomóż czyli Helpuj i zrób to z klasą wspierając podopiecznych Fundacji Avalon!
News

Pomóż czyli Helpuj i zrób to z klasą wspierając podopiecznych Fundacji Avalon!

Helpuj z klasą to autorski program Fundacji Avalon, dedykowany szkołom, którego celem jest promowanie idei bezinteresownej pomocy wśród uczniów oraz pielęgnowanie wrażliwości i otwartości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  Helpuj.pl to wyjątkowa platforma zbiórkowa, będąca skutecznym narzędziem niosącym realne wsparcie. Dla podopiecznych Fundacji Avalon często jedną z ważniejszych kwestii, oprócz wsparcia finansowego, jest to, że…

Warmia i Mazury. Bezdomni nie zostaną bez opieki
Bezdomność

Warmia i Mazury. Bezdomni nie zostaną bez opieki

24 schroniska, noclegownie i ogrzewalnie a w nich ponad 700 miejsc. Gminy z Warmii i Mazur są gotowe do pomocy osobom bezdomnym, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Joanna Kastrau z Wydziału Polityki Społecznej urzędu wojewódzkiego w Olsztynie, który prowadzi rejestr i kontroluje takie miejsca mówi, że osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji nie…

Poznań. Częstsze kontrole koczowisk bezdomnych 
Bezdomność

Poznań. Częstsze kontrole koczowisk bezdomnych 

Od 2 listopada działa Mobilny Punkt Wsparcia dla osób bezdomnych. Jednak pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przez cały rok sprawdzają miejsca, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Jesienią i zimą robią to częściej. Gdy tylko zaczyna się robić chłodniej, pracownicy MOPR i strażnicy miejscy wychodzą w teren, do koczowisk bezdomnych. Sprawdzają, czy mieszkającym tam…

Szczecin. Ruszyło Pogotowie Zimowe
Bezdomność

Szczecin. Ruszyło Pogotowie Zimowe

W Szczecinie jak co roku 1 listopada ruszyło Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych. Z myślą o tych, którzy będą szukać dachu nad głową, by przetrwać najtrudniejszy czas, przygotowano niemal 300 miejsc w schroniskach i prawie sto w noclegowniach. Do dyspozycji jest też miejska ogrzewalnia. Odbyła się coroczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas…

Gdańsk. Patent na rodzinę bez przemocy
Przemoc domowa

Gdańsk. Patent na rodzinę bez przemocy

Gdańszczanki i gdańszczanie z problemem uzależnienia m.in. od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, wykazujący zachowania agresywne wobec bliskich mogą skorzystać z bezpłatnej terapii. Ta pomoc jest dostępna w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pn. Kompleksowe wsparcie dla osób wykazujących zachowania przemocowe mające podłoże alkoholowe lub narkotykowe – „Patent na rodzinę”. Na…

Przemoc – jeśli podejrzewasz – zgłoś!
Przemoc domowa

Przemoc – jeśli podejrzewasz – zgłoś!

Ten brak gotowości może wynikać z różnych przyczyn. Czasami nie chcemy wchodzić w konflikt z rodziną dziecka lub uważamy, że swoją interwencją dodatkowo pogorszymy sytuację dziecka. Martwimy się, że wskutek naszych działań rodzina rozpadnie się, a dziecko trafi do domu dziecka. Pamiętaj! Być może jesteśmy jedynymi, którzy zauważają bądź wiedzą, że dziecko potrzebuje pomocy. Czynna…

1 2 3 8