Przemoc domowa

Zielona Góra. Rozpoczyna się projekt „Prawo do życia w świecie bez przemocy”

„Prawo do życia w świecie bez przemocy” – to nowy projekt Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Ma wspierać ofiary przemocy oraz edukować tych, którzy przemoc stosują. Będzie realizowany w 8 powiatach przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Rocznie w Polsce policja rejestruje ponad 85 tys. osób dotkniętych przemocą, z czego ponad 60 tys. to kobiety. W woj. lubuskim ofiary przemocy to ponad 6,5 tys. osób, z czego ponad dwie trzecie to mieszkańcy południowej części regionu.

Dlatego program „Prawo do życia w świecie bez przemocy” będzie realizowany właśnie w południowych powiatach. Zaplanowano liczne warsztaty dla osób, które w swojej pracy mogą się zetknąć z ofiarami przemocy oraz bezpośrednią pomoc pokrzywdzonym.

W realizację programu zaangażował się też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Będzie pomagał organizować szkolenia. Partnerem będzie też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, kolejna jednostka, która na co dzień wspiera ofiary przemocy.

Projekt jest finansowany z funduszy norweskich. Na jego realizację Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka otrzymał ponad 83 tys. euro. Program potrwa do września przyszłego roku. Będzie realizowany w Zielonej Górze oraz w powiatach: zielonogórskim, krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, żagańskim i żarskim.

Źródło: oprac. za gorzow.tvp.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

12 stycznia 2022