Seniorzy

Program „Opieka 75 plus”. Do końca stycznia samorządy mogą składać wnioski

Do końca stycznia samorządy mogą składać wniosek o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus”.  W tegorocznej edycji programu gminy mogą otrzymać większe dofinansowanie.

Celem programu „Opieka 75 plus” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program jest adresowany do gmin do 60 tys. mieszkańców. Do końca stycznia można złożyć wniosek. Co istotne, w tegorocznej edycji zwiększono do 60 proc. dofinansowanie.

Liczba seniorów korzystających z programu stale rośnie.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu, uzyskają finansowe wsparcie do 60 proc. przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej w zakresie realizacji usług opiekuńczych.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

– Zapewnienie pomocy osobom starszym, zwłaszcza z małych gmin jest niezmiernie istotne, czego dowodem jest ogromne zainteresowanie ubiegłoroczną edycją programu. Dzięki tegorocznej edycji wsparciem będzie można objąć nie tylko osoby, które już wcześniej korzystały z programu i będą go kontynuowały, ale też osoby starsze, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych

Źródło: oprac. za niepelnosprawni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

12 stycznia 2022