Bezrobotność

Zdaniem analityków BIEC. Powraca rynek pracownika

Według szacunków Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w Polsce rynek pracy robi się coraz trudniejszy dla pracodawców, a coraz lepszy dla pracowników.

„Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w grudniu zmalał w porównaniu do listopada o 1,5 punktu” – informuje BIEC. Tym lepsza jest na rynku sytuacja pracownika, im ten wskaźnik niższy, a ostatnio takie jego poziomy notowano na początku 2020 r., czyli zaraz przed pandemią. Obecne dane pokazują „poprawę siły przetargowej pracowników na rynku pracy”. Mamy rynek pracownika.

Dla pracodawców – obok wzrostu niepewności, wyższych kosztów działalności gospodarczej i wprowadzanych zmian instytucjonalnych – to dodatkowy czynnik pogarszający warunki funkcjonowania – twierdzą analitycy.

„Tendencji braku rąk do pracy, szczególnie tych wykwalifikowanych, nie da się odwrócić w krótkim okresie. Dla wielu firm jedynym rozwiązaniem stanie się inwestowanie w nowoczesne technologie zastępujące pracę człowieka. Do tego jednak potrzeba sprzyjającego klimatu inwestycyjnego a to jedna ze słabszych stron naszej gospodarki” – czytamy w opracowaniu.

Jak podano, liczba osób, które w listopadzie wyrejestrowały się z urzędów pracy z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia wzrosła w listopadzie o 8 proc. w porównaniu z październikiem. BIEC wskazuje, że poprzednio tak pozytywne dane były tylko „w okresie kwiecień-maj 2020 roku i styczeń-luty 2021, czyli w okresach wprowadzenia największych ograniczeń związanych z pandemią”.

Analitycy podkreślają, że od czerwca systematycznie rośnie liczba osób, które znajdują zatrudnienie i wyrejestrowują się ze spisu bezrobotnych. Jednocześnie maleje liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy i nie przybywa nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Co więcej, liczba ofert pracy w urzędach rośnie skokowo. „W listopadzie 21r. w porównaniu do października w urzędach pracy zarejestrowano o ponad 30 proc. więcej ofert pracy. W porównaniu do sytuacji sprzed roku ofert pracy przybyło o blisko 40 proc.” – czytamy w opracowaniu.

Wzrost liczby ofert pracy BIEC obserwuje nie tylko w danych z urzędów pracy, ale i w ogłoszeniach internetowych. Mierzący tę liczbę Barometr Ofert Pracy w listopadzie osiągnął swoje historyczne maksimum.

Jest dobrze dla pracownika, ale analitycy zauważają, że dobry trend wygasa. „Świadczyć o tym mogą choćby prognozy menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Plany zatrudnieniowe ankietowanych menedżerów firm oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej systematycznie pogarszały się w ostatnim czasie. W przypadku obu pytań ponownie przeważają oceny negatywne” – zaznacza BIEC.

Według BIEC spadek wielkości zatrudnienia prognozują głównie firmy małe, duże z kolei zapowiadają wzrost zatrudnienia.

„W przekroju branż, największe wzrosty zapowiadają przedsiębiorstwa związane z przemysłem energetycznym, producenci mebli oraz pozostałego sprzętu transportowego. Największe spadki wielkości zatrudnienia prognozowane są natomiast w przemyśle skórzanym i odzieżowym” – napisali analitycy BIEC.

Źródło: oprac. za businessinsider.com.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

29 grudnia 2021